Kurser

Erbjuder här kurser, föredrag och workshops. Du kan boka till din ort, företag eller grupp.
Skräddarsyr även tema efter era behov. Ett föredrag eller en workshop kan vara allt från en timme till en hel dag. Om du har frågor eller är intresserad hör av dig genom att sända ett mail till: info@bodycoach.nu eller ring Irene direkt på: 073-948 39 43UV8B0636

Irene är en kunnig föreläsare som på ett självklart och naturligt sätt delar med sig av sin kunskap om kvinnans och mannens kropp, den feminina och maskulina essensen och hur du kan ta till vara på din livsenergi och öka din förmåga till njutning. Hon blandar västerländsk kunskap och forskning med visdom från olika  äldre tanketraditioner. På ett inspirerande och strukturerat sätt och med glimten i ögat berättar Irene om hur du kan öka din självkänsla och medvetet växa som människa med lust och passion. Du får användbara tips och förhållningssätt och oftast även prova en taoistisk övning.

KALENDARIUM HÖSTEN 2018

Stockholm:
28 sep           Föredrag med Deborah: Female ejaculation & the G-spot.
29-30 sep     Helgkurs för kvinnor: Awakening your G-spot!
1 okt              Practitioners Day with Deborah!
23 okt           Kvinnans anatomi och erotiska zoner!
6-10 nov       Myofascial & Pelvic Floor Release Training.
20 nov          Befria din bäckenbotten! För män.
23 nov           Menopausen – möjlighet eller inte?
24 nov          Menopausen: bli vän med dina hormoner. Heldag.

Göteborg:
12 sep           Kvinnans anatomi och erotiska zoner och flöden!
26 sep           Föredrag med Deborah: Female ejaculation & the G-spot.
3 dec             Mannens Tao!

Uppsala:
12 sep            Kvinnans anatomi och erotiska zoner och flöden!
19 sep            Mannens Tao!
21-22 okt      Helgkurs: Kvinnans och Mannens Tao!

Exempel på teman för workshop eller föredrag Kvinnans Tao:

  • - Kvinnans Tao – Ta till vara din livsenergi!
  • - Den feminina essensen enligt Tao!
  • - Kvinnans anatomi och erotiska zoner och flöden!
  • - Bli vän med dina hormoner!
  • - Knip för hälsa och välbefinnande!


Exempel på teman för workshop eller föredrag Mannens Tao:

  • - Mannens sexualitet och manskulina essens!
  • - Mannens Tao – ta till vara på din livskraft!
  • - Förläng din förmåga till njutning och bli en bättre älskare!
  • - Bäckenbottenträning för män!

Läs mer om olika teman här!

Sagt om Kvinnans Tao Helgkurs:

- En påminnelse om att allt finns inom mig och att livet kan vara ännu mer magiskt då och  jag hämtar kraft ifrån min innersta kvinnlighet.
Carina, 60 år

- Tack för en fantastisk kurs. Jag tycker det var väldigt fint upplagt med bra balans mellan teori/samtal/ övningar. Det viktigaste för mig som hände var att jag nu kom ihåg hur det känns att gå inuti mig själv och vara med mig själv. Har haft alldeles för mycket fokus utåt men nu har jag tagit till mig att vara inuti min kropp igen.
Marianne, 54 år

 

Kvinnans Tao Kurser

Myofascial & Pelvic Floor Release (50h Training)

Datum: 2019
Tid:
Plats:
Kostnad: 800€
With Beta Lisboa (BR) and Irene Andersson (SWE) in Stockholm

INCLUDES
- 5 day training (50h)
- 50 hours certificate

ABOUT
Myofascial release is a subtle yet profound technique to free the body and spirit from deeply held traumas. This dedicated foundational training teaches students how to effectively release restrictions that are present in the body’s physical and energetic level, reprogram the body’s holding patterns and increase health on a cellular level.

Pelvic floor release is a treatment for dissolving tension in the pelvic floor muscles, fascia and other blockages in the area. When the energy is blocked in the root, either by physical tension, emotional burden, past trauma, patterns or habits since long time, it inhibits the energy flow in the whole body.
In this training you will learn you how to treat the pelvic floor both externally and internally (threw vagina or anus), give feedback on whether the muscles are too tight or too weak as well as specific exercise suggestions.

The quality of energy flow in the pelvic floor impacts our overall vibrancy. When you understand how to utilize this system, you can transform and cultivate the flow of energy. Building the physical strength of the pelvic muscles builds core stability in the root and grounding in the body. The ability to relax will increase our sensitivity and alertness to our life force energy. It is our root to wisdom, creativity, pleasure and trust in life.

YOU WILL LEARN
· Anatomy of the pelvic floor and genitals
· Fascia anatomy and physiology
· Learn how to feel and manipulate fascia and free fascial restrictions
· Exercises to support the pelvic floor
· Understand the connection between trauma and fascia
· Principle of trigger points
· Learn powerful sacrum release techniques
· Release the psoas muscle
· Mapping the vagina/anus
· Learn very effective Jaw release to heal TMJ syndrome
· Understand body reading and how to use your intuition while working with myofascial release techniques
· Through demonstrations and practice, use myofascial release techniques for the entire body, including sacrum, pelvis, ankle, feet, legs, shoulders, arms, neck, jaws and face, lower back and arms.
· Learn how to create and hold a safe space

ENTRY REQUIREMENTS
Beeing a bodyworker and want further education
Interest in bodywork and/or healing.

SCHEDULE
9:00 -13:00 Training
13:00 – 15:00 Lunch & Break
15.00-19.00 Training

FACILITATORS
- Beta Lisboa (BR)
Beta’s life purpose of guiding people through Body and Mind integration processes has been enriched by her many years of expertise in self-development. Passionate about unlocking people’s full potential, her approach is personal, thorough, deep, individualized, life-changing and specially suited to those who are curious about and ready for transformation in their lives.
Beta believes that what manifests within is also what is shown to us in our ‘outer’ world. Thus her guiding mantra has become ‘the body knows,’ a simple yet profound realization that we must tune in and listen to our physical selves for answers on matters of health, wellness and spiritual truth.
A number of health systems and modalities are covered in Beta’s work, including elements of Myofascial Release Therapy, Trauma Release Breathwork, Somatic Experiencing, Inner – Child work, Yoga, Chakra Healing Awareness and Mindfulness.
http://www.betalisboa.com/biography-beta-lisboa-yoga-training/

- Irene Andersson (SWE)
Irene an experienced workshop leader who has over 25 years of experience as a bodyworker. She has been teaching Qigong since 1998, specialised in the Taoist sexual practice. She is the author of two books in Swedish (soon to be translated into English): ”The Women’s Tao” and ”The Men’s Tao”. Irene combines modern science with wisdom from Eastern traditions. She is very passionate about sharing how to restore vitality and health into our pelvic floor. ”My view is holistic and my respect and confidence in the body and mind’s own strength and self-healing ability has only been strengthened over the years. Our task is to create space for that to happen”.
www.bodycoach.nu

För mer information/For more information and registration: irene@bodycoach.nu

Share on FB!

More FB

Inga kommentarer »

Mannens Tao Kurser

Befria din bäckenbotten – för män!

Datum: 20 nov 2018
Tid: 18.00 – 21.00
Plats: Studio Kärleken, Skärmarbrinksvägen 6, T-Skärmarbrink
Kostnad: 350:-

En workshop där du ökar din förståelse för dina muskler i bäckenbotten, hur du kan träna dem och få dem att slappna av. Många är omedvetna om sina blockeringar och spänningar och musklerna i bäckenbotten är essentiella för ditt välbefinnande och sexuella förmåga. Vikten av bäckenbottenträning även för män är numera inte bara känd inom Tao, även västerländsk forskning har bevisat att knipövningar (på korrekt sätt) kan sätta stopp för tidig utlösning, öka medvetenhet och känslighet. Du får även vetskap om de taoistiska principerna kring att hålla tillbaka utlösningen och  förlänga din njutning samt cirkla den orgastiska energin ut i kroppen. Bra för alla som är intresserade av att lära sig enkla och praktiska övningar från Taoistisk Sexologi, vare sig det är för hälsa, njutning eller andlighet. Teori och anatomi varvas med övningar och meditationer.

Info och anmälan:
Irene Andersson, 0739-483943, info@bodycoach.nu

 

Inga kommentarer »

Kvinnans Tao Föreläsningar

Menopausen – bli vän med dina hormoner! Heldag

Datum: 24 nov 2018
Tid: 10.00 – 17.00
Plats: H&H, Allhelgonagatan 5, T-Skanstull
Kostnad: 950:-
Ordet klimakterium betyder – kritiskt läge eller viktig vändpunkt. Menopausen innebär att mensen till slut upphör. Kroppen byter fokus och det behöver vi också göra. Hur vill du möta detta nya skede i ditt liv? Klimakteriet är en naturlig process som tillsammans med din kropp och din själ är på din sida och vill dig väl. Det är din guide in i nästa fas i livet.
När vi går in i klimakteriet kommer hormonerna i svajning. Då blir vi mer sårbara och våra svagheter kan komma i öppen dager. Det kan skapa olika symtom och även påverka humöret. Vi kommer till denna vändpunkt i livet med en viss mängd ackumulerad stress beroende på livssituation, livsstil, prägling, mönster, glädjeämnen, sorger, erfarenheter, framgångar och misslyckanden. Detta kommer oundvikligen påverka hur vi möter an klimakteriet. Antingen väljer vi stress eller samklang, förnekande eller acceptans, lidande eller njutning.
Kroppen och körtlarna som styr hormonerna behöver avslappning och din närvaro för att hålla balansen. Vila och kontemplation är bokstavligen livsviktigt. Och att finna styrkan och skönheten i att mogna som människa!

Under denna dag får du med dig inspiration och övningar i hur du kan stödja och balansera kropp och själ, stärka din bäckenbotten och fortsätta känna dig vital även efter klimakteriet. Västerländsk fakta varvas med kunskap från österländsk visdom. Bygger på Kvinnans Tao, Taoistiska Qigong övningar för Kvinnor.

Kom på en inspirerande dag med Irene Andersson som skrivit böckerna ”Kvinnans Tao: Vägen till glädje, njutning och livsenergi!” ”Mannens Tao: Vägen till lycka, potens och livskraft!”

Låt kroppen bli den plats för återhämtning, kraft och njutning den är ämnad att vara!

Info & anmälan:
Irene Andersson, info@bodycoach.nu, 0739-483943

Inga kommentarer »
Menopausen – möjlighet eller inte?

Datum: 23 nov 2018
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: H&H, Allhelgonagatan 5, T-Skanstull
Kostnad: 250:-
Hur kan vi se övergångsåldern som en möjlighet som har något att lära oss om oss själva? Klimakteriet – betyder viktig vändpunkt – och är en början på en ny fas i livet där kroppen ställer om sig. Har det med ålder, livssituation eller hormoner att göra? Det är som att både livet och kroppen vill att du stannar upp, gör bokslut och orienterar dig själv mot nya mål. Vad händer i kroppen under omställningen? Hormonerna svallar och byter fokus från att producera ägg till att…? Ja, vad innebär detta nya skede i livet?
Vad kan Tao and andra synsätt tillföra? Kan vi påverka vår biokemi i kroppen genom att finna nya föreställningar om klimakteriet? Det är så lätt att bli offer och lämna över ansvaret till någon annan och tro på tanken att vi inte kan påverka vårt tillstånd alls. Undersökningar har visat att förväntningar på och förhållningssätt till klimakteriet påverkar hur det blir. Hur kan du skapa mer harmoni i både kropp och själ? Under kvällen får du även prova en taoistisk övning.

Denna kväll med Irene Andersson är också en introduktion till Kvinnans Tao.

Info & Anmälan till:
Irene Andersson
0739-483943
info@bodycoach.nu

 

 

Inga kommentarer »
Kvinnans sexualitet enligt Tao!

Datum: 15 dec 2015
Tid: 20.00 – 22.00
Plats: Fregattvägen 41, Gröndal
Kostnad: 200:-
En kväll för att ge dig inspiration, kunskap och verktyg att öka ditt välbefinnande och återerövra din förmåga till njutning! Västerländsk kunskap om kvinnans anatomi, erotiska zoner och ejakulation vävs samman med österländsk och taoistisk visdom om kvinnans sexualitet och feminina essens. Din Kropp vet hur du kan njuta, bara du tillåter det.

Tillsammans öppnar vi för att lära och få nya föreställningar om Tao, kvinnans sexualitet, livsenergi och kroppens fantastiska förmåga till helande, visdom och njutning. Låt kroppen bli den källa till återhämtning, njutning och visdom den är ämnad att vara!

Att kultivera din livskraft och din sexuella energi är grunden för denna taoistiska träning. Kvällen innehåller teori och taoistiska qigong övningar för kvinnor.

Info: Irene: info@bodycoach.nu, 0739-483943

Inga kommentarer »
Mannens Tao för Kvinnor!

Datum:
Tid: 19.00 – 21.00
Plats:
Kostnad:
En kväll med temat ”Mannes Tao” för nyfikna kvinnor! Tillsammans öppnar vi för att lära, dela erfarenheter och få nya föreställningar om vår sexualitet och livskraft och transformation till acceptans, läkande och respektfulla möten.
Västerländsk kunskap om mannens anatomi vävs samman med österländsk och taoistisk visdom om mannens sexuella förmåga. Vad finns det för likheter och olikheter mellan män och kvinnor? Varför är det så svårt att mötas ibland? Hur kan vi bli en del av lösningen och återskapa balans mellan de maskulina och feminina energierna både inom oss och i våra relationer? Tao har många visdomar väl värda att utforska och ser kroppen som vårt viktigaste verktyg för utveckling och medvetenhet. Kvällen innehåller även inre utforskande och taoistiska övningar.

Irene har skrivit böckerna ”Mannens Tao” och ”Kvinnans Tao”.

Begränsat antal platser. 
Föranmälan till info@bodycoach.nu
eller sms:a på 073-948 39 43. Uppge namn och telefonnummer.

Varmt Välkomna!

Irene

 

 

Inga kommentarer »

Mannens Tao Föreläsningar

Mannens Tao!

Datum: 3 dec 2018
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Stora Badhusgatan 18, Göteborg
Kostnad: 250:-

Det är dags att skapa nya bilder och stretcha vår föreställningsförmåga av mannens välbefinnande och sexualitet. Du får vetskap om de taoistiska principerna kring att hindra utlösningen och  förlänga njutningen samt vikten av att cirkla den orgastiska energin ut i kroppen. Tao har många visdomar väl värda att utforska och ser kroppen som vårt viktigaste verktyg för utveckling och medvetenhet. Bra för alla som är intresserade av att lära sig principerna från Taoistisk Sexologi, vare sig det är för hälsa, njutning eller andlighet.
Teori och anatomi och du får även prova en taoistisk övning!

Plats: Vån 5, Strandska Utvecklingshuset, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg,  (Fem minuter promenad ifrån hållplatsen Stenpiren).

Anmälan:  Tarja Larsson
mobil: 0707-268008
E-mail: tarja_larsson@me.com

Info:  Irene Andersson
mobil: 0739-483943
E-mail: irene@bodycoach.nu

 

Info & Anmälan:  Chandani Britt-Marie Sannegård, mobil: 0709-92 57 57
e-mail: livsenerqi@gmail.com

Dela gärna även på FB!

Inga kommentarer »