Pelvic floor release

KT anatomi framifrån

Pelvic floor release är en behandling för att lösa upp spänningar i bäckenbottenmusklerna och andra blockeringar i underlivet. När energin blockeras i bäckenbotten hämmas flödet i hela kroppen. Under en behandling får du hjälp att återknyta kontakten med ditt kön och ditt underliv. Du ökar din medvetenhet och receptivitet och därmed förmåga att känna och njuta. När spänningar släpper kan livskraften åter ta plats och du blir mer sensitiv.

Det är en mycket välgörande och kraftfull session som får dig att bli grundad i kroppen och komma hem till dig själv. Bäckenbotten tillhör ditt 1:a och 2:a chakra och spelar därmed en stor roll för din upplevelse av närvaro, sexualitet och trygghet i livet. Det är väldigt stärkande för självkänslan att lära känna sitt kön och erotiska zoner, att kunna kultivera sin livskraft och börja äga sin sexualitet. Det är även här din kreativitet, livskraft och livslust bor.

Många är helt omedvetna om sina blockeringar i bäckenbotten. Du kan ha för spända muskler på grund av dåliga vanor och förlorat medvetenheten om hur du slappnar av dem. Andra har för svaga muskler och läcker energi och känner sig svaga och vet inte hur de ska stärka dem. Detta ger ofta en känsla av att vara avstängd och ogrundad och kan ge en diffus osäkerhet kring sin sexualitet.

Anledningarna till blockeringarna är många och varierar. Kan bero på stress, ångest, oro, sexuella trauman, emotionell belastning, ignorans, skam, osund prägling, graviditet/födsel, operation, ytlig andning och prestationskrav. Symptom kan vara smärta vid samlag, återkommande urinvägsinfektioner, trängningar, okänslighet, svårt få orgasm, för tidig utlösning, svaga muskler, inkontnen, diffus värk, huvudvärk i bäckenbotten m.m.

I en holistisk syn anses de primära blockeringarna i kroppen komma från upplevelser, känslor och tankemönster. Om du adresserar det grundläggande traumat eller energimönstret behöver mindre fysiskt arbete utföras. Och vice verce, att släppa spänningen i musklerna kan hjälpa energimönstret att släppa och ibland händer det att minnen med tillhörande känslor och historia löses upp. Tankar och känslor kommer och går i ett ständigt flöde och ibland manifesteras de som fysiska symptom. Oavsett vilken form de tar för tillfället tillhör de din livsenergi och strävar efter balans och att återställas till livgivande kraft.

Det handlar inte om att processa eller fixa något, bli av med eller ta bort något utan snarare att bringa medvetenhet, acceptans och avslappning till området och genom det supporta kroppen att återfå sin vitalitet och därigenom kunna läka sig själv. Kroppen vill helas och njuta, om du tillåter det.

En session innehåller samtal/vägledning och kroppsbehandling. Behandling kan ske externt eller internt via vagina/anus. Du kan även få direkt feedback på om dina muskler är för spända eller för svaga samt specifika förslag på träning.

Här är utdrag från testimonials från några personer som tagit behandling:

”När jag gick därifrån kände jag för första gången en väldigt stark känsla av att jag faktiskt har ett kön. En stark fysisk upplevelse.”

”Underbart, varmt och odramatiskt. Känslan av att detta är det mest naturliga i världen vilket gjorde mig väldig avslappnad.”

”Jag fick en mer inblick hur min vagina fungerar, hur den ser ut, vad de olika ”grejerna” sitter. Att det finns tre muskler och hur jag kan träna dem.”

”Efter behandlingarna har jag lättare att slappna av i underlivet. Jag har blivit medveten om det här området och känner mig mera hel. En polyp, som jag haft under en längre tid, kände jag starkt obehag utav vid beröring under första behandlingen. Den var helt borta vid tredje behandlingen! Spänningarna och smärtan är borta, jag tror mycket av spänningarna hade byggts upp med den där polypen. Jag har också lättare att njuta vid samlag.”

”Behandlingarna utfördes precis med en sådan respekt som underlivet vill bli bemött på. Och att få kontakt med muskler och olika delar på det här sättet tror jag är mycket läkande. Nu kan jag lyssna till mitt underliv med högsta respekt.”

”Jag har blivit  medveten om att jag spänner underlivet när jag blir stressad eller oroad. När jag släpper spänning i underlivet blir det mer flöde och känsla av frihet i hela kroppen.”

”Det var odramatiskt, väldigt bekvämt och avspänt. Inget kändes konstigt, pinsamt eller jobbigt. Jag blev än mer peppad på att vara kvinna och utforska min kropp mer och njuta av den!”

”Kände mig stärkt av behandlingen. Speciellt kontakten med psoasmuskeln kändes välgörande.”