Voice Dialogue

Voice Dialogue är fortfarande den mest klargörande och kraftfulla metod som jag känner till!

Voice Dialogue metoden är skapad av Hal och Sidra Stone. Det finns en av deras böcker översatt till svenska: Omfamna ditt inre. De utvecklade metoden i sin strävan att hålla sin egen relation levande. De var båda terapeuter, han kom från den Jungianska skolan och Sidra från Gestaltterapin. Jag har haft förmånen att träffa och studera med dem flera gånger, både i Usa och i Europa.

Et av deras koncept kallas ”det medvetna egot”. Målet är att skapa ett mera medvetet ”ego”. Men vad betyder det att vara medveten? Är det att kunna betrakta sig själv utifrån, vara kapabel att bevittna tankar, känslor etc. utan att döma eller vara berörd? Om medvetenhet är att kunna göra detta vad händer då med vår erfarenhet, upplevelsen av alla energier och förnimmelser? Om jag tex känner mig arg så vore medvetenhet det att kunna ställa mig utanför och betrakta känslan. Men detta varken hedrar energin eller blir då en del av medvetenheten. Vi behöver erfarenheten också. Därför utforskar vi delarna inifrån dem själva, för att sedan underlätta identifieringen med dem. Som att skala av en lök kommer du närmare och närmare kärnan.
Alla delar får komma till tals och säga sitt. Förståelse, medkänsla, insikter, förvåning och klarhet kommer på köpet.