Chi Nei Tsang

Chi Nei Tsang är en massage för att hjälpa de inre organen att bli mer vitala. Man jobbar direkt på buken med olika grepp och tekniker.

Taoister i det gamla Kina observerade att det ofta sitter stagnerad energi, negativa emotioner, stress och blockeringar i området kring naveln. De som skapar mest skada är rädsla, ilska, ångest, depression och oro.Blockeringarna visar sig ofta som knutor eller spänningar i buken vilka hindrar ett fritt flöde av blod och qi, som i sin tur påverkar nervsystemet.