E-Bok – Klimakteriet – En naturlig övergång!

KLIMAKTERIET – EN NATURLIG ÖVERGÅNG!

Av Iréne Andersson

 

 

 

 

Innehållsförteckning:

 • Inledning                                                        
 • Klimakteriet – en viktig vändpunkt
  Naturliga cykler i livet
 • Kroppen ställer om
 • Vanliga symptom
 • Hormonerna minskar, men det finns hopp
 • Attityd är allt, några talande undersökningar
 • Värderingar, attityd och fokus
 • Bli vän med dina hormoner
 • Några alternativa synsätt på klimakteriet
 • Därför är stress din värsta fiende
 • Din sexualitet och klimakteriet
 • Andropausen, mannens klimakterium
 • Slutsats
 • Några orsaker till symptom under klimakteriet
 • Tips på vad du kan börja med nu
 • Övningar
 • Recept på en drink, ett örtte och en olja för klimakteriet
 • Boktips för mer kunskap och övningar
 • Appendix – En tanke om hur Klimakteriet Medikaliserades
 • Referenser

 

Inledning
När man nämner ordet klimakteriet slår många ifrån sig och vill hålla för öronen. Vi blir matade med ord som ”klimakteriekärring” och alla problem och symptom som det kommer att innebära. Allt från humörsvängningar och värmevallningar till minskad sexlust och depression. Många tycker dock att upplevelsen av klimakteriet inte stämmer med den gängse bilden i dagens samhälle. De finner den mycket mer neutral och positiv. Andra blir överraskade när symptom som värmevallningar plötsligt dyker upp. En del känner plötsligt inte igen sig själva och andra skäms och vill inte kännas vid att de faktiskt är i klimakteriet. Några upplever en katastrof, en kritisk och jobbig tid.

Ofta sammanfaller klimakteriet med andra förändringar i livet. Barnen har vuxit upp, eller du inser att du inte vill eller kommer att få några, jobbsituationen är kanske tveksam, relation/äktenskap på väg att antingen lösas upp eller fördjupas. Gamla föreställningar upplöses medan nya horisonter ännu inte tagit form. Allt detta kan skapa förvirring och osäkerhet. Det är som att både livet och kroppen vill att du stannar upp, gör bokslut och orienterar dig själv mot nya mål. En så kallad medelålderskris ses som en social och psykologisk process, medan klimakteriet ses som en biokemisk process där det är hormonerna som påverkar livsupplevelsen. Med största sannolikhet påverkar båda dessa fenomen varandra och eventuella besvär speglar din livsstil. Din biokemi påverkas av hur du mår och hur du lever ditt liv och tvärt om. I vår digitala värld idag finns det dessutom många komponenter som vi inte ens vet hur det inverkar på oss och våra hormoner. För att inte tala om den kemiska cocktail av ämnen vi utsätts för dagligen, i mat, intimprodukter, rengöringsmedel, mediciner etc. Många så kallade mystiska sjukdomar är ett faktum, vars symptom många gånger är snarlika de i klimakteriet. Livets kretslopp kan du inte förändra, bara möta med omtanke och acceptans. Du kan välja att skaffa kunskap, ha en nyfiken attityd och fördjupa din relation till dig själv och hänga med i omställningen.

Naturliga cykler i livet
Naturen och livet är i ständig rörelse och du genomgår olika cykler i livet. Årstiderna i naturen talar tydligt om hur liv, död, transformation och pånyttfödelse samverkar. Som kvinnor går vi igenom olika stadier i livscykeln, från barn och tonåring, med pubertet, till fertil kvinna. Sedan kommer menopausen då vi övergår till att vara den visa kvinnan och vidare till ålderdomen och kloka gammelmodern. Förr hade man övergångsriter inför de olika utvecklingsskedena för att människor lättare skulle kunna anpassa sig och fortsätta utvecklas.

Det är som att både livet och kroppen vill att du stannar upp, gör bokslut och orienterar dig själv mot nya mål.

Klimakteriet – en viktig vändpunkt!
Klimakteriet är, precis som puberteten, en naturlig övergång från en fas i livet till en annan. Ordet betyder också – viktig vändpunkt, eller kritiskt läge. I detta skede i livet, när äggstockarnas äggproduktion successivt avtar, ställer kroppen om sig från reproduktion till en ny fas i livet. Detta är oundvikligt precis som alla cykler i naturen. Kroppen begränsar naturligt fertiliteten till en viss period.

Hur kan och vill du påverka din väg in i denna nya fas i livet?

Kroppen ställer om
Allteftersom vi blir äldre producerar äggstockarna allt mindre av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Till slut upphör ägglossningen och du kan inte längre bli gravid. Det är en gradvis process som pågår mellan 40-57 års ålder. Menopausen är en beteckning på den allra sista menstruationen (efter 12 månader utan mens vet du att den är slut). Medelåldern för menopaus är 51 år. Omställningsperiodens längd liksom symptom varierar avsevärt mellan olika individer. Klimakteriet är en naturlig process, inte en östrogenbrist sjukdom.

Vanliga symptom
Symptomen kan, men behöver inte, bestå i värmevallningar, torra och sköra slidväggar, humörsvängningar, sömnsvårigheter, låg libido, hjärndimma, koncentrationsproblem, depression, viktökning, ledvärk med mera. Av alla de symptom som brukar omnämnas i samband med klimakteriet är det bara värmevallningar och sköra slemhinnor som skolmedicinen har ”bevisat”. Många av de övriga ses som biverkningar till dessa. Om du har svåra svettningar under natten får du sömnproblem, som i sin tur leder till… Torra slemhinnor gör att du undviker sex som leder till…osv.

Och alla får nödvändigtvis inte några symptom. Idag räknar man med att cirka en stralakraft_trosa2_web-247x300fjärdedel inte upplever några besvär alls, hälften små eller lindriga och övriga får besvär med varierande intensitet. Om det bara var klimakteriet med dess hormon omställning av kroppen som var orsaken borde ju alla få symptom. Alltså verkar det som att hormonobalanser och hälsoproblemen i stor utsträckning även hänger ihop med annat, som exempelvis stress, livsstil och miljögifter (I appendix nedan kan du läsa mer om hur klimakteriet medikaliserades).

Hormonerna minskar, men det finns hopp
Även om tillgången på östrogen, progesteron och även testosteron minskar så fortsätter en viss hormonproduktion i äggstockarna under flera år. Dessa androgener kan sedan konverteras till kvinnliga könshormon i andra organ som lever, njurar, hjärnan och i muskler och fettvävnad. Andra delar tar alltså över hormonproduktionen och strävar efter att hålla balansen. För att kunna göra det på bästa sätt behöver de en bra inre miljö. Bra mat och näring såväl som tankar och känslor påverkar din biokemi. Därför är det så viktigt att börja eller fortsätta att ta väl hand om sin kropp, hantera obearbetade känslor och bli medveten om sina tankemönster.

Attityd är allt, några talande undersökningar
Ett talesätt säger att allt handlar om din attityd. Du kan inte ändra din historia, men du kan alltid ändra din attityd. Den avgör hur du ser på olika saker i livet och förmåga att ta till dig nya idéer och tankar. Det finns efterforskningar gjorda på kvinnor om klimakteriet bekräftar detta. Undersökningar har visat att förväntningar på och förhållningssätt till klimakteriet påverkar starkt hur det blir. Även förmågan att upprätthålla en känsla av kontinuitet genom omställningen var avgörande för kvinnors upplevelse av välbefinnande. En värmevallning upplevdes då inte som något negativt, som borde motverkas, utan mer bara som ytterligare en erfarenhet av många i livet. De kvinnor som upplevde att de aktivt kunde ta del av och styra förändringen på ett kreativt sätt kände sig mer tillfreds genom processen. Det verkade också vara väldigt viktigt att vara villig att släppa taget kring det som inte fungerar längre. Att ge upp orealistiska förväntningar på sig själv och sin omgivning och istället fokusera på det som ger lust och mening. Många upplevde att de behövde mer tid och rum för sig själva. Undersökningar har dessutom visat att kvinnors sexlust i klimakteriet inte alls minskar i den utsträckning som man tidigare trott. Snarare visade det sig att andra faktorer som hälsotillstånd, familje- och äktenskapsförhållanden, den mentala hälsan och rökning ofta var själva orsaken. Det finns inte heller några fysiologiska skäl till att sexlusten skulle minska på grund av klimakteriet. Däremot behöver vi omvärdera och undersöka hur sexet ska se ut nu. En viktig nyckel är att sakta ner och gå mer varsamt tillväga.

Värderingar, attityd och fokus
De tankar och värderingar du har om dig själv är alltså lika viktiga som det du stoppar i dig via munnen. Något av det viktigaste du kan göra är att bli medveten om vad du tänker och vilken verklighet de tankarna skapar samt lära dig att välja andra tankar.

Hur tänker du kring klimakteriet? Att detta är slutet, min sexlust kommer att försvinna, ingen vill ha en klimakterietant, jag är inte en riktig kvinna längre, jag är ful och oattraktiv, nu går det bara utför, inget att se fram emot, martyrskap, har ingen tid, ser bara förluster och förlorad ungdom. Då är det dags att konfrontera dessa låtsasröster och bestämma dig för vad du vill tro på. Vilket förhållningssätt vill du ha?
Hur är det möjligt att vi kan tro på dessa stereotyper? Hur kan vi inte vara passionerade och dedikerade till att göra det som krävs för att göra framtiden för oss och för våra barn så bra som möjligt? Och satsa allt på att bli en del av lösningen? Så låt oss anta utmaningen att stå bakom oss själva och bryta gamla mönster, revidera vår självbild och bli kraftfulla inspirerande förebilder. Allt du gör spelar roll.

Bli vän med både dina hormoner och känslor
Ordet hormon betyder liv och rörelse. Hormonsystemet är ett av kroppens viktigaste kommunikationssystem. Körtlar utsöndrar hormoner, små informationsbärare som transporteras via blodet. Dessa samarbetar på ett mycket sinnrikt sätt och är inblandade i många av kroppens funktioner. Allt från reproduktionen och temperaturreglering till ämnesomsättning och blodtryck. Hormonsystemet är känsligt och påverkas lätt av de hormonstörande ämnena som finns i t.ex. plaster, industrikött, hudkrämer och kemikalier för att inte tala om stress.hormondusch_klar_rgb När detta system ska ställa om sig blir vi mer sårbara och våra svaga punkter kan komma i öppen dager. Precis som en höststorm blåser ner de svagaste träden.

Ibland är det som vi ser hormonerna som en osynlig kraft som ligger på lur, som inte har med oss att göra. Det är hormonerna (PMS, klimakteriet) säger vi. Som att vi separerat våra känslor från vår hälsa och vårt välbefinnande. Gjort det till något vi inte kan påverka. Men är det verkligen sant? Om du känner frustration eller ångest i samband med övergångsåldern kan det bero på att du nu är mer känslig och mottaglig för obearbetade känslor. Det blir som en spegel på det du behöver ta tag i, göra upp med, erkänna, omvärdera, förlåta eller förverkliga. Vad är det som kommer upp för dig? Är det missnöje och ilska eller tacksamhet och glädje över livet?

Är hormonerna en osynlig kraft som ligger på lur, som du inte kan påverka?

Ditt emotionella tillstånd påverkar din biokemi, som i sin tur påverkar körtlar och hormoner. Känslor och hormoner påverkar varandra. Emotioner får ofta sitt bränsle från tidigare händelser. De finns alla där av en bra anledning, men behöver vara i flöde och balans. Det går åt mycket mer energi att försöka trycka ner en känsla. Vare sig du lever ut dramer och dumpar din energi på andra eller tränger undan besvärliga känslor i dig själv så gör de skada. Lösningen handlar om att bli medveten om vad som ligger bakom och bli medveten om den inre dialogen. Ofta tar vi känslor alldeles för personligt. Genom att hedra och acceptera dina känslor oavsett vilken form de tar för tillfället kommer du vidare. De tillhör de din livsenergi och kan transformeras till livgivande kraft.

Hur ser ditt liv ut idag?  Vad vill du förändra och vad kan du inte förändra och behöver acceptera? Det är dags för försoning med att allt blev som det blev. Och framförallt, det är dags för ärlighet! Nu finns det inte tid för annat!
Fundera också över hur du skulle vilja att ditt liv såg ut? Vad är verkligen viktigt för dig? Vad är det du i hjärtat längtar efter att ge till dig själv, livet och andra?

Hemligheten är att du inte är ett offer! Nyckeln är att du behöver vara villig att förändras.

Därför är Stress din värsta fiende
Biokemiskt känner vi väl till vad som händer under stress och när det sympatiska nervsystemet tillåts vara påslaget för länge. Njurarna får order om att producera stresshormon. Kortisolet blockerar dessutom östrogenet. Eftersom många av de faror vi upplever i samhället (och i tanken) är ständiga och ofta opåverkbara förblir systemet i kroppen konstant redo att fly, försvara sig eller spela död. Detta får förödande konsekvenser. Om binjurarna blir slutkörda inverkar det till slut på matsmältning, immunförsvar, sexlust, hela ditt hormonsystem och din livsenergi. Du blir utbränd eller sjuk helt enkelt. Återhämtningen blir ofta långdragen om du låter det gå så långt. Vila och kontemplation är därför bokstavligen livsviktigt.

Vila och kontemplation är bokstavligen livsviktigt.

Det finns många anledningar till att vi är stressade idag. I dessa tider av ständigt hot om planetära katastrofer, ekonomiska kriser och allmän ignorans och ovilja att ta ansvar för det vi vet om oss själva och naturen är det lätt att känna hopplöshet. För att inte tala om den digitala stressen och all information som vi tror att vi måste ta ställning till. Och så klimakteriet, åldersnoja, duktig flicka syndrom och problem med hälsan på det. Känslan av frustration, ovisshet och att inte kunna påverka inverkar starkt på stressnivån. Vi försöker förgäves kontrollera en okontrollerbar värld eller undvika det obehagliga. En del av en balanserad övergång är att kunna vara bekväm med det obekväma.

En del av en balanserad övergång är att kunna vara bekväm med det obekväma.

Vi kommer till denna vändpunkt i livet med en viss mängd ackumulerad stress beroende på livssituation, livsstil, prägling, mönster, sorger, erfarenheter, framgångar och misslyckanden. Detta kommer oundvikligen påverka hur vi möter an klimakteriet. Antingen väljer vi stress eller samklang, förnekande eller acceptans, lidande eller njutning, bitterhet eller värdighet, slamma i dörrar eller skratta och dansa och hålla energin i ett dynamiskt flöde. Det är ett val! Vilken sida väljer du? Bli offer för omständigheter eller att bli medskapare i ditt liv? Även om det betyder att också känna och hålla de mer besvärliga känslorna?

Din attityd och din förmåga att hantera dina tankar och din omgivning är avgörande för att du ska kunna bemöta stressfaktorer på ett sunt sätt. Vare sig de kommer från ditt inre, din biokemi eller från yttre faktorer. Att skapa utrymme för återhämtning är som sagt grundläggande. För även om du inte kan påverka det autonoma nervsystemet direkt så kan du göra det indirekt genom att skapa situationer där kroppen får en chans att återhämta sig. Då kan du generera både medvetenhet och energi, det som behövs för en balanserad övergång.

Några alternativa synsätt på klimakteriet
När det kvinnliga flödet efter den sista menstruationen inte längre är inriktat på att skapa barn vänds det flödet istället inåt. Från att ha tillverkat ägg och blod vänder sig nu energin mot ditt hjärta. Vi får då tillgång till mer energi eftersom reproduktionen av ägg avtar och vi inte längre förlorar något blod. Det anser i alla fall taoisterna som menar att det är nu som du blir mer fokuserad på att växa andligt och förverkliga dig själv. Många upplever också en ny större kraft, mer självkänsla, klarare intuition, ett ökat lugn i sinnet och större frid i hjärtat.

Den shamanska traditionen beskriver hur du i och med menopausen går in i den fullmogna kvinnans fas. Du blir den visa kvinnan som drömmer för sju generationer framåt. De ägg som inte utvecklades under din reproduktiva tid är nu potentiella ”drömspace”. Äggstockarna kallas nu de ”gyllene äggen av visdom”. Vallningarna ses som snabb energi som vill bli använd och kanaliserad. Det är nu dags att bli medskapare i ditt eget liv, för din familj och vår planet. Våra livmödrar är inte bara en behållare för fysiska barn utan även för olika projekt, egenskaper, idéer och drömmar. Som till exempel skönhet, kreativitet, frihet, kärlek, njutning, kunskap, kraft och helande. Vad vill din livmoder skapa eller föda fram?

Fokus är inte på att ta bort symptom utan att istället använda energin, ändra sin attityd, skaffa nya avsikter i livet och skapa en god design för övergången!

Din sexualitet och klimakteriet
Det är din födslorätt att känna njutning. Du är född med förmågan att kunna njuta av sex, få orgasm och ejakulera. Om du inte upplever det så kan det bero på att du av olika anledningar tappat kontakten med dig själv, din kropp och din sexualitet. Eller också är det bara så att du inte tagit dig tid att utforska eller skaffat den kunskap du behöver.

Alla kroppar har förmågan att känna njutning på olika sätt, oavsett hur de ser ut. Kanske upplever du sexuella krav och förväntningar som du inte kan leva upp till från din partner. Ofta är kvinnor mer fokuserade på intimitet och kärlek, kan ofta njuta längre, vilket innebär att älskogen blir mindre intressant för henne, särskilt om sexet alltid blir snabbt, hårt och överhettat. Kvinnan tröttnar om det är för mekaniskt och utan känsla och närvaro. Med upprepade otillfredsställande möten stänger kvinnans kropp sakta och gradvis av. Hon känner sig misslyckad och olycklig. Du kanske redan har gett upp och vill inte ens försöka mer och ser klimakteriet som en välkommen ursäkt att slippa. Då är det dags att ta ansvar för det du känner och lämna relationen eller börja kommunicera vad du längtar efter. Det är inte ovanligt att våra sexuella tillvägagångssätt är mer utifrån mannens villkor.

Det är dags att ta reda på vad du längtar efter? Vilka är dina behov? Vad vill din partner? Berätta för varandra både vad ni vill ha och vad ni vill ge varandra. Gör klart för dig själv vad du vill skapa i framtiden, både i din relation till dig själv och till andra.
Att sätta ord på det du känner och att vara ärlig är befriande. Ord har en magisk kraft när de är kopplade till din sanning och dina känslor. Kom ihåg att du inte kan kräva att din partner ska vilja samma som du i allt. Kärleken är en delikat samvaro som kräver ärlighet, medveten varsamhet och omtanke. Att kommunicera och ha tydliga överenskommelser stärker tryggheten i relationen och fungerar som en vaccination mot orealistiska förväntningar.

Nedsatt sexuell lust kan vara starkt relaterad till förändringar i livssituation och mängden upplevd stress i livet. Du kanske upplever att du inte har någon lust och låg energi. Då behöver du ta hand om det först. Det kan handla om gamla känslor av skam och skuld som  hindrar dig och inte tillåter dig att utforska och lära känna din kropp och hur du vill ha det. Nedsatt libido i medelåldern behöver i alla fall inte nödvändigtvis bero på klimakteriet. Har hört många kvinnor som vittnar om tvärt om. Den nya friheten och frånvaron av möjlig graviditet gör många öppna, frigjorda och mer lustfyllda. Andra hittar helt nya sätt att uttrycka in kreativa livsenergi på. Det viktiga är att hålla livslusten levande och göra saker du tycker om.

Har du torra och sköra slemhinnor i vaginan är det varsamhet som gäller. Mycket och närande glidmedel eller kokosolja och långsamt inträngande. Gå långsamt fram, mjuk beröring och känna och uppleva mer. Utforska nya sätt att ha njutning, intimitet och sex på. Knipövningar kan stimulera blodflödet till vaginan och träning med stenägg kan hjälpa till att hålla slidväggarna fuktiga. Då använder du  ett stenägg som du för upp  i vaginan. Det stimulerar slidväggarna och du kan träna musklerna genom att knipa om ägget.

Att vara öm och kärleksfull mot sin egen kropp, eller låta sin partner vara det, kan vara ett sätt att skapa trygghet och bygga upp självkänsla och få igång kärleksgångarna. Genom kärleksfull kravlös beröring av hela kroppen kommer förmågan till njutning tillbaka. Gäller både män och kvinnor såklart. Det centrala är att du bestämmer dig för att fortsätta vara sexuell på något sätt. Vare sig du har en partner eller inte. Varför inte göra självnjutning till en disciplin!?

Det viktigaste är dock att du bestämmer dig att fortsätta vara sexuell och gör det som krävs. Vare sig du har en partner eller inte. Gör självnjutning till en disciplin. Det är ett val!

Andropausen, mannens klimakterium
När mannen blir äldre minskar testosteronhalten successivt och en del män upplever att de går igenom ett klimakterium. Testosteronet är på topp i 20-30-årsåldern och minskar sedan gradvis jämfört med hormonminskningen hos kvinnor som sker mer drastiskt. Symptomen för män är ofta mer diffusa och varierar från individ till individ. De tre tydligaste markörerna är: inget morgonstånd, problem med att behålla ståndet och svårigheter att genomföra ett samlag. Andra vanliga symptom är minskad sexlust, prostata besvär, minskad muskelmassa, ökad bukfetma, benskörhet, trötthet och irritation. Men långt ifrån alla visar dessa symptom trots låg testosteronnivå.

Liksom för kvinnor verkar inställning, livsstil och sjukdomar i övrigt påverka i högsta grad. Om en kines flyttade till USA ökade risken att få prostatacancer med 20 gånger. Det har förmodligen ändrats idag eftersom en stor del av vår västerländska livsstil och mathållning har invaderat även länderna i Asien. Att spermiernas kvantitet och kvalitet har sjunkit markant de senaste decennierna är heller ingen hemlighet.

I vilket fall är det viktigt för män att fortsätta växa och lära känna sig själva bättre. Istället för att ta Viagra och konsumera porr anta utmaningen att utforska denna nya fas i livet. Utveckla sin känslighet och sexualitet på nya sätt. En gåva är just att sexualiteten inte längre kan vara så fokuserad på att ha stånd och utlösning. Passionerat sex blir istället mer fokuserat på intimitet och närhet. Stanna upp, ta en paus och gå bortanför den inre dialogen och ta reda på vad du egentligen känner och längtar efter. Hitta de syften och mål som är viktiga och spelar roll. När vi kultiverar stillhet och lyssnar till tystnaden kommer svaren.

Slutsats
Klimakteriet är en naturlig process som tillsammans med din kropp och själ är på din sida och vill dig väl. Det är din guide in i nästa fas i livet. Hur kan du supporta denna process och den kropp du ska bo i resten av livet på bästa sätt? Vad behöver du göra för att stå bakom dig själv och ditt bästa? Hur kan du se din högsta potential och inte lura universum på din gåva till världen?

Den visa kvinnan
Istället för att försöka vara perfekta och alltid serva andra för att framstå i bättre dager finner den visa kvinnan sin inre sanna motivation.  Hon värderar det hon redan gör och omvärdera och ändrar på det som inte fungerar längre. Hon lever så att säga från ett nytt ställe i dig själv, där själen får näring och livet mening.
Den visa kvinnan isolerar sig inte, hon träffar andra kvinnor och delar med sig av både framgång och misslyckande. Hitta en grupp med systerskap och support.
Den visa kvinnan känner sitt center och öppnar sig för det feminina mysteriet. Hon kan vila in i sig själv och finner svaren i kontakt med källan inom sig.
Den visa kvinnan ger regelbundet näring till sina inneboende resurser, ser styrkan i sin kreativa och livgivande kraft. Liv-modern är en källa till intuition, livsenergi och visdom.
Den visa kvinnan är i kontakt med både moder jord och sin egen kropp. Hon fortsätter vara i samklang med månens cykler och olika uttryck.


Några orsaker som kan påverka symptom under klimakteriet:

 • negativ attityd till livet och tycker inte om dig själv och din kropp
 • för lite rörelse, motion och träning dålig eller för lite sömn
 • inte tillräckligt med näring och äter onyttig mat
 • allmänt osund livsstil
 • utbrändhet, utmattning
 • röker och dricker för mycket
 • stressar för mycket
 • p-piller eller andra mediciner
 • sjukdom, virus, bakterier
 • har jo-jo bantat tidigare i livet
 • exponering för miljögifter, rengöringsmedel, sprayer, smink, plaster, i kött etc..
 • livskris eller sorg
 • många obearbetade upplevelser och känslor
 • vill vara ung för evigt, rädd bli gammal
 • tron på samhällets stereotypa föreställningar
 • orealistiska förväntningar på livet, kan ej acceptera det som är


Tips på vad du kan börja med nu:

 • Torrborsta din hud. Borsta hela kroppen mot hjärtat. Hjälper utrensning.
 • Se till att få i dig bra byggstenar till dina celler, god näring. Ät färsk riktig mat.
 • Ät alger och groddar, ingefära, gurkmeja och vitlök.
 • Ta bort dåliga härdade fetter i kosten, se till att få i dig bra balans av fett – Omega 3,7,9.
 • Sträva efter att minska/ta bort tillsatser, socker, mjöl, mjölk.
 • Rör på dig regelbundet, träna, stretcha, qigong, yoga.
 • Mineraler och vitaminer. B12, zink, l-lysin, C, D m.m.

Övningar:

 • Medveten vila: Återhämtning är som sagt bokstavligen livsviktigt. Se till att slappna av medvetet varje dag 15 min. Ligg ner och låt kroppen få släppa taget. Andas djupt i ditt centrum le till dig själv och skapa en inre positiv atmosfär. Känn tacksamhet för det du har. tradet_klar2_rgb-1
 • Reflektera regelbundet: Meditera. Vänd uppmärksamheten inåt och lyssna. Tystnaden är inte tom, utan fylld med närvaro och svar.
 • Använd naturen, tag promenader. Spegla dig i elementen, vatten, eld, jord, trä, luft. Prata med ett träd, lyssna till ett vattenfall, vila på en klippa, titta in i en eld.
 • Ta reda också på vad din nya dröm är och koppla upp dig på den varje dag. Se och känn den som redan verklig.
 • Grunda dig i kroppen: Stå i trädet (se bild). Gör dig grundad och du kan hålla dig stabil även när energi och känslor flödar.
 • Knipövningar: För att stärka ditt underliv och öka/bevara kontakt och sensitivitet. Ökar blodcirkulation som stärker sköra slidväggar. Använd gärna ett jade-ägg för att hålla dina slemhinnor fuktiga.
 • Bröstmassage: Massera dina bröst ofta och gärna med kärlek och tacksamhet.
 • Och viktigast av allt: Fortsätt vara sexuell: Det är din livskraft och håller dig vital och frisk. Hitta ditt sätt att själv-njuta på. Gärna med orgasm och ejakulation. Upptäck dina möjligheter. Alla kvinnor har en prostata och kan ejakulera. Utforska. Gör saker som fyller dig med lust och glädje. Tag hand om dig!

Här är recept på en drink, ett örtte och en olja för klimakteriet:

Drink: Selleri, gurka, äpple. Mixas. Närande och stödjer avgiftning.
Te: Rödklöver, nässla, hallonblad och alfalfa löv. Häll kokande vatten över, låt dra. Stärker och balanserar.
Olja: Lika delar mandel, jojoba och hempaolja (ca 10 ml av varje). Eterisk olja 1 droppe: salvia, geranium och lavendel. Smörj in kroppen och njut av doften.

Till sist: Tack för att du läst hela vägen hit. Min förhoppning är att dessa ord ska vara en inspiration på din väg mot en större beredskap att möta livet, inklusive klimakteriet, på ett mer positivt och stärkande sätt. Trots att världen inte alltid är en fridfull plats finns möjligheten att skapa harmoni i din relation till dig själv och därmed din omgivning. Och tro inte på något, utan ta reda på vad det är som fungerar för dig. Hör gärna av dig och hoppas att vi ses! Allt gott från Irene

Lycka till med Din övergång och omställningen till ett långt liv i lycka!

Boktips för mer kunskap och övningar:
I boken Kvinnans Tao: Vägen till glädje, njutning och livsenergi! En bok om kvinnans sexualitet och feminina essens” finns mer kunskap och mängder med BadaBockerna-rev2övningar och tips på hur du kan hålla igång hormonfabriken även efter menopausen. Tex äggstocksandning, hormondusch, bröstmassage, bäckenbottenträning inklusive jadeägg. Inre leendet för att balansera känslor.

För män finns boken Mannens Tao: Vägen till lycka, potens, och livskraft! En bok om mannens sexualitet och maskulina essens”.

www.bodycoach.nu kan du köpa böcker och läsa mer om kurser, föredrag och workshops.Skärmavbild modul 1
Det finns även en online kurs: KONSTEN ATT LEVA OCH NJUTA I SIN KROPP! För dig som vill ha mer stöd och fördjupa din process!

Irene Andersson brinner för att sprida kunskap om sexualitet, hälsa och välbefinnande. Hon undervisar i qigong och de taoistiska sexuella övningarna för både män och kvinnor. Håller föredrag om kvinnans anatomi och erotiska zoner. Kurser i att utforska din Kvinnliga Prostata och G-zon. En specialitet är bäckenbotten träning och Pelvic Floor Awareness Behandlingar.

info@bodycoach.nu
Läs mer på www.bodycoach.nu

Appendix – En tanke om hur Klimakteriet Medikaliserades
För den som vill vidga vyn och sätta in begreppet klimakteriet i ett historiskt perspektiv och få några exempel från andra kulturer.

Kort historik – hur blev klimakteriet ett medicinskt problem?
Hur kom det sig att menopausen eller klimakteriet övergick från något naturligt till att vara ett kroppsfel som bör åtgärdas och botas med piller? Genom hela mänsklighetens historia har kvinnor sett klimakteriet som något positivt. Även om det var en påminnelse om att de blivit äldre innebar det att ”besvären” med mensen upphörde. Ofta blev resultatet en ökad sexlust när oro för graviditet försvann.
Det var först på 50-talet som man på allvar började medikalisera klimakteriet, vilket gav näring till synen att definiera klimakteriet som en endokrin sjukdom med östrogenbrist. Före det kom sällan kvinnor till läkarna eftersom de inte upplevde några större problem. Fram till 1800-talet omnämns klimakteriet sällan i den medicinska litteraturen. I mitten på 1900-talet började detta förändras. Då börjar de första rapporteringarna om nattliga svettningar, värmevallningar, utmattning, panikattacker, oro, ledsmärtor, koncentrationsproblem, humörsvängningar och viktuppgång komma från kvinnor i övergångsåldern. Man visste inte riktigt vad man skulle tro och första reaktionen var ”galna-fruntimmer-syndrom”, kvinnor som bara vill ha uppmärksamhet och känner sig försummade eller uttråkade. Det de hade gemensamt var åldern. Läkemedelsföretagen och läkarna var fortsatt konfunderade men bestämde sig för att det måste vara hormonella obalanser som låg bakom problemen. Trots att även män rapporterade liknande problem som ”arbetssvett, glömska och fetma” under denna tid. Man upptäckte här en lukrativ möjlighet att sko sig på denna tvivelaktiga upptäckt. Detta välkomnades dock och satte kvinnornas hälsoproblem på kartan.

Men det finns de som menar att vi missade en del fenomen i tiden, som kan ha med problemen att göra. I början av seklet ökade exponeringen av olika miljögifter markant i takt med den industriella utvecklingen. De fanns i allt från bekämpningsmedel och industriavfall till intimprodukter och skönhetsmedel. Då visste vi inte hur farliga de kunde vara. Ett exempel är insektsmedlet DDT (som förbjöds 1969 i Sverige, men fortfarande används i många andra länder och sprids med vinden), vars användning var stor under 1940-talet i trädgårdar och på våra livsmedel. Symtom som trötthet, värk, oro, svettning, hormon-obalans och minskad spermieproduktion har belagts. Röntgen började användas i stor omfattning i olika sammanhang och med okontrollerade stråldoser innan man visste dess faror. Obegripligt är att man röntgade fötter i skoaffärer för att hitta bäst passande sko. Epstein-Barr viruset kom i början av 1900-talet när dessa kvinnor (och män) var små barn. Ett virus som ligger latent i kroppen under lång tid och sedan slår till när det får möjlighet med olika ”mystiska” symptom. Sannolikheten att dessa fenomen (och andra), i det nya industrialiserade samhället, har påverkat vår hormon balans är stor. Vi vet också så mycket mer idag om hur känsliga vi är för gifterna i vår miljö. Det finns egentligen ingen rimlig förklaring till att någon med ett friskt liv automatiskt plötsligt skulle få alla dessa symptom under klimakteriet, särskilt som få haft dem i tidigare generationer. Det är i alla fall inte någon sjukdom, utan en naturlig övergång där kroppen ställer om sig!

Hormonbehandling angriper alltså inte själva orsaken. Snarare kamouflerar de symptomen. Och återigen, klimakteriet är ingen östrogenbrist sjukdom. Kroppen minskar naturligt nivåerna av könshormoner. Det är så det ska vara. Det är även en lättnad för kroppen att avsluta den energikrävande processen det är att varje månad förbereda sig att skapa en baby.
Bioidentiska hormoner anses säkrare. Men egentligen är det ingen som ännu vet de långsiktiga effekterna. Dock kanske något bättre alternativ. Se till att ha en kunnig läkare med holistiskt perspektiv och som reglera doserna. Eller varför inte söka upp en kunnig örtmedicinare som kan ge dig örter som hjälper till att balansera hormonerna under en turbulent övergång. Örter har även fördelen att inte bringa oönskade bieffekter. För kvinnor i ett samhälle som prioriterar ungdom högre än visdom är lockelsen stark att tro att ett piller eller en kräm är vägen till ungdomens källa.

Andra kulturer
Dessutom har betydelsefulla etniska skillnader i symptom och syn på klimakteriet rapporterats. I vissa kulturer, som bland Mayafolket upplever kvinnorna exempelvis inga värmevallningar. Värmevallningar är det vanligaste klimakteriebesväret i Sverige, där uppskattningsvis 75-80 % upplever det någon gång. Ett annat exempel är Botswana där kvinnorna rapporterar att det mest tydliga klimakteriesymptomet är en ökad sexlust (64 %).I båda kulturerna ses klimakteriet som någonting positivt som också ger ökad status. Även de japanska och kinesiska kvinnorna är kända för att ha milda klimakteriebesvär. Vissa relaterar det till deras kost. I Kina betyder klimakteriet ”den andra våren”. Ålderdomen anses vara en värdefull tid av livet i den kinesiska kulturen. I flera andra kulturer är det status att nå menopausen och de feminina kvaliteterna och kvinnors erfarenheter förminskas inte. Man får nya sociala och religiösa sammanhang, nya roller, blir far- och mormor, får välförtjänt vila, har mer tid och mer frihet.

Referenser:
Frisk och vacker efter 40 – Ayurveda: Nancy Lonsdorf. Syneidos Kvalitetslitt. AB, 2011.
Medial läkning: Anthony William. Livsenergi, Massolit förlagsgrupp AB, 2015
Klimakteriet: En uppdatering: red Anna-Clara Spets Holm m.fl. Studentlitteratur, 2014.
Kvinnans Tao: Vägen till glädje, njutning och livsenergi! En bok om kvinnans sexualitet och feminina essens. Irene Andersson. ProCreative AB. 2016.
Kvinnors upplevelse av klimakteriet..: Karin Bergman. Karolinska Inst., exarb 15 hp, 2009.
Mannens Tao: Vägen till lycka, potens och livskraft! en bok om mannens sexualitet och maskulina essens. Irene Andersson. ProCreative AB. 2014.

Nätreferenser:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoroscopy
http://www.vaxteko.nu/html/sll/forb_org_biol_odl/odlaren/ODN91-4/ODN91-4B.HTM

Copyright: Iréne Andersson, ProCreative AB, 2018
Mångfaldigandet av innehållet i denna e-bok är enligt lagen om upphovsrätten förbjudet utan medgivande av författaren. Det gäller såväl text som illustrationer. Författaren ger inga som helst medicinska råd eller ordinerar användandet av någon övning som behandling för någon åkomma. Vid besvär, smärta eller osäkerhet rekommenderas att söka professionell hjälp.