Pelvic floor release – Befria din bäckenbotten!

KT anatomi framifrån Pelvic floor release är både medvetenhetsträning och en behandling för att lösa upp spänningar i bäckenbottenmusklerna och andra blockeringar i underlivet. När energin blockeras i bäckenbotten hämmas flödet i hela kroppen. När spänningar släpper kan livskraften åter ta plats och börja flöda igen. Under en behandling får du hjälp att återknyta kontakten med ditt kön och ditt underliv. Du ökar din känslighet och receptivitet och därmed förmåga att känna och njuta.  Ökad medvetenhet och närvaro i området innebär också att du kan börja göra något själv och påverka din bäckenbotten i stunden.

Grundning – att komma hem
”Pelvic floor release” är en mycket välgörande och kraftfull session som får dig att bli grundad i kroppen och ger en känsla av att komma hem till sig själv. Bäckenbotten tillhör ditt 1:a och 2:a chakra och spelar en stor roll för din upplevelse av trygghet och tillit i livet. Det är även här din sexualitet bor. Det är stärkande för självkänslan att lära känna sitt kön och erotiska zoner och börja äga sin sexualitet.

Varför har vi spänningar i bäckenbotten?
Anledningarna till blockeringarna är många och varierar. Kan bero på stress, ångest, oro, sexuella trauman, emotionell belastning, ignorans, skam, osund prägling, graviditet/födsel, operation, ytlig andning och prestationskrav.
Mönster och dåliga vanor utvecklas och håller spänningarna på plats. Omedvetenheten växer och till slut har du helt förlorat kontakten och kan inte längre slappna av. Andra har för svaga muskler, läcker energi och känner sig svaga och vet inte hur de ska stärka dem. Båda kan ge en känsla av att vara avstängd och ogrundad och kan även ge en diffus osäkerhet kring sin sexualitet.
I en holistisk syn anses de primära blockeringarna i kroppen komma från upplevelser, känslor och tankemönster. Om du adresserar det grundläggande traumat eller energimönstret behöver mindre fysiskt arbete utföras. Och vice verca, att släppa spänningen i musklerna kan hjälpa energimönstret och emotionerna att släppa taget. Ibland händer det att minnen med tillhörande känslor och historia löses upp. Tankar och känslor kommer och går i ett ständigt flöde och om de inte får flöda kan de ”fastna” och manifesteras som fysiska symptom. Oavsett vilken form de tar för tillfället tillhör de din livsenergi och de strävar efter balans och att återställas till livgivande kraft.

Symptom
Symptom kan vara smärta vid samlag, vaginism, återkommande urinvägsinfektioner, trängningar, okänslighet, bortdomnad känsla i underlivet, svårt få orgasm, för tidig utlösning, svaga muskler, inkontinens, diffus värk, kronisk bäckenbottensmärta, huvudvärk i bäckenbotten m.m.

Kroppens läkande kraft
Det handlar inte om att processa eller fixa något, bli av med eller ta bort något utan snarare att bringa medvetenhet, acceptans och avslappning till området och genom det supporta kroppen att återfå sin vitalitet och därigenom kunna läka sig själv. Kroppen vill helas och njuta, om du tillåter det.

För vem? För dig som:
* har något av ovan beskrivna symtom.
* känner att du förlorat kontakten med ditt underliv och kropp.
* vill återknyta eller stärka kontakten och bli mer medveten om ditt underliv.
* är osäker på om dina muskler är för spända eller för svaga.
* har en känsla av att du inte riktigt kan slappna av hela vägen i bäckenbotten.
* vill känna, veta, uppleva mer, ha mer energi.
* vill maximera ditt livsflöde och kreativitet.
* vill bli bättre på att kultivera din sexuella energi.
* vill öka din förmåga till njutning, bli en säkrare och mer inkännande älskare.

Sessionen
En session innehåller både samtal/vägledning och kroppsbehandling, på olika delar av kroppen, som rygg, länd, mage, ben, bäcken etc utefter behov. Men med fokus på bäckenbotten och dess funktion. Själva bäckenbottenmusklerna kan behandlas externt kring bäckenet eller internt via vagina/anus. Du kan även få direkt feedback på om dina muskler är för spända eller för svaga samt specifika förslag på träning. För både män och kvinnor. OBS! Detta är inte som en tantramassage.

Här är utdrag från testimonials från olika personer som tagit behandling:
”När jag gick därifrån kände jag för första gången en väldigt stark känsla av att jag faktiskt har ett kön. En stark fysisk upplevelse.”

”Underbart, varmt och odramatiskt. Känslan av att detta är det mest naturliga i världen vilket gjorde mig väldig avslappnad.”

”Jag fick en mer inblick hur min vagina fungerar, hur den ser ut, vad de olika ”grejerna” sitter. Att det finns tre muskler och hur jag kan träna dem.”

”Efter behandlingarna har jag lättare att slappna av i underlivet. Jag har blivit medveten om det här området och känner mig mera hel. En polyp, som jag haft under en längre tid, kände jag starkt obehag utav vid beröring under första behandlingen. Den var helt borta vid tredje behandlingen! Spänningarna och smärtan är borta, jag tror mycket av spänningarna hade byggts upp med den där polypen. Jag har också lättare att njuta vid samlag.”

”Behandlingarna utfördes precis med en sådan respekt som underlivet vill bli bemött på. Och att få kontakt med muskler och olika delar på det här sättet tror jag är mycket läkande. Nu kan jag lyssna till mitt underliv med högsta respekt.”

”Jag har blivit  medveten om att jag spänner underlivet när jag blir stressad eller oroad. När jag släpper spänning i underlivet blir det mer flöde och känsla av frihet i hela kroppen.”

”Det var odramatiskt, väldigt bekvämt och avspänt. Inget kändes konstigt, pinsamt eller jobbigt. Jag blev än mer peppad på att vara kvinna och utforska min kropp mer och njuta av den!”

”Kände mig stärkt av behandlingen. Speciellt kontakten med psoasmuskeln kändes välgörande.”

Testimonia Kronisk Bäckenbottensmärta
”För drygt två år sedan fick jag diagnosen kronisk prostatit. Jag hade smärtor i bäckenbotten och kände ömhet i genitalierna och i området runtomkring. Till en början hade jag en del katastroftankar. Jag hade haft besvär i ca 6 månader när jag fick diagnosen och har prövat olika typer av medicinska behandlingar som exempelvis antibiotika. Jag har också arbetat med kroppsterapi för att på olika sätt komma tillrätta med besvären. Gradvis minskade besvären något, men jag hade inte kunna bli symtomfri.

För ett år sedan började jag med Pelvic floor release hos Irene. Jag har under det senaste året blivit medveten om och lärt mig att få kontakt med min bäckenbotten, som faktiskt består av tre olika lager av muskler. Med hjälp av olika tekniker kan jag nu slappna av bättre, men jag har också lärt mig att använda/röra på musklerna för att på så sätt återfå en mer normal funktion. Jag har under det senaste året lärt mig att jag kan hantera spänningarna direkt i stunden med viljekraft. Det är nytt för mig och känns som en stor lättnad. Jag är fortfarande inte helt symtomfri, men känner mig mycket bättre både fysiskt, men också mentalt. Jag blir stärkt av att veta att det faktiskt går att påverka hur min bäckenbotten mår”.
Mathias, 46 år, april 2019