Voice Dialogue

Voice Dialogue är fortfarande den mest klargörande och kraftfulla metod som jag känner till!
En effektiv metod som hjälper dig att få insikt om dina drivkrafter och hur din psykologiska karta ser ut. Vill visa vikten av självacceptans och stärka förmågan att omfamna hela sig själv. En direkt medvetenhets-träning som ger snabba och tydliga insikter om inre konflikter, inre kritiker, beslutsångest, längtan, drömmar, försvar och deras underliggande rädslor, tankar och känslor. Du får insikt om vilka delar av dig som du identifierar dig med, och därmed möjlighet att släppa. Då kan de mer okända, ovana eller undanträngda sidorna av dig börja dansa mer fritt.

ERBJUDANDE! Under juni-augusti 2019 erbjuder jag första sessionen till halva priset!
Hör av dig idag! irene@bodycoach.nu

Metodens ursprung
Voice Dialogue metoden är skapad av Hal och Sidra Stone. Två av deras böcker är översatta till svenska: Omfamna ditt inre och Bli vän med din inre kritiker. De utvecklade metoden i sin strävan att hålla sin egen relation levande. De var båda terapeuter, han kom från den Jungianska skolan och Sidra från Gestaltterapin. Jag har haft förmånen att träffa och studera med dem flera gånger, både i Usa och i Europa.

Det medvetna egot
Ett av deras koncept kallas ”det medvetna egot”. Målet är att skapa ett mera medvetet ”ego”. Men vad betyder det att vara medveten? Är det att kunna betrakta sig själv utifrån, vara kapabel att bevittna tankar, känslor etc. utan att döma eller vara berörd? Om medvetenhet är att kunna göra detta vad händer då med vår erfarenhet, upplevelsen av alla energier och känslor? Om jag t.ex känner mig arg så vore medvetenhet det att kunna ställa mig utanför och betrakta känslan. Men detta varken hedrar energin eller blir då en del av medvetenheten. Vi behöver erfarenheten också. Därför utforskar vi delarna inifrån dem själva, för att sedan släppa identifieringen med dem.
Alla delar får komma till tals och säga sitt. De blir tydligare delar av dig som du kan välja att inte identifiera dig med, men samtidigt använda dem mer medvetet istället. Energin som under lång tid gått åt till att hålla undan ett mönster frigörs.
Som när du skalar en lök kommer du närmare och närmare kärnan i dig, ditt autentiska jag. Det innebär också att du blir mer tillgänglig för din intuition och guidens från ditt ”högre jag”. Förståelse, medkänsla, insikter, förvåning och klarhet kommer på köpet.

Hur går en session till
Vi sitter mitt emot varandra och ser vad som vill utforskas. Alla delar får sedan sin egen plats i rummet. Vägledaren talar till delpersonligheterna i 3:e person och frågar frågor för att ta reda på deras syfte, värderingar, vad som är viktigt, behov, önskningar, känslor, kroppsförnimmelser etc. Efter upplevelsen av en del kommer man alltid tillbaka till ursprungsplatsen, där det nu mer ”medvetna egot” utvecklas. På slutet ställer man sig helt utanför och vägledaren beskriver vad som hänt. Sedan är sessionen över. En session tar ca 1,5 tim.