oktober 18, 2018

Menopausen, klimakteriet, övergång!?

Idag är det internationella Klimakteriedagen! Hurra!…eller Hjälp?
När man nämner ordet klimakteriet slår många ifrån sig och vill hålla för öronen. Vi blir matade med ord som ”klimakteriekärring” och alla problem och symptom som det kommer att innebära. Många tycker dock att upplevelsen av klimakteriet inte stämmer med den gängse bilden i dagens samhälle. De finner den mycket mer neutral och positiv. Många upplever en ny inre styrka, de bryr sig mindre om vad andra ska tänka, får ökat självförtroende och stärkt viljekraft, har mer energi, ökad sexlust i den nya friheten att inte riskera bli gravid, mer egen tid etc. Många vittnar om att det är något stärkande med att mogna och växa.
Förr hade man övergångsriter inför de olika utvecklingsskedena för att människor lättare skulle kunna anpassa sig och fortsätta utvecklas. Klimakteriet är, precis som puberteten, en naturlig övergång från en fas i livet till en annan. Ordet betyder också – viktig vändpunkt, eller kritiskt läge. I detta skede i livet, när äggstockarnas äggproduktion successivt avtar, ställer kroppen om sig från reproduktion till en ny fas i livet. Detta är oundvikligt precis som alla cykler i naturen. Kroppen begränsar naturligt fertiliteten till en viss period. yoga_kvinna_liten_rgb

Omställningen gör oss öppna och sårbara

När detta hormonsystem ska ställa om sig blir vi mer sårbara och öppna, våra svaga punkter kan komma i öppen dager. Även fortfarande ouppfyllda livsdrömmar blir synliga. Ibland är det som vi ser hormonerna som en osynlig kraft som ligger på lur, som inte har med oss att göra. Det är hormonerna säger vi. Som att vi separerat våra känslor från vår hälsa och vårt välbefinnande. Gjort det till något vi inte kan påverka. Men är det verkligen sant? Om du känner frustration eller ångest i samband med övergångsåldern kan det bero på att du nu är mer känslig och mottaglig för obearbetade känslor. Det blir som en spegel på det du behöver ta tag i, göra upp med, erkänna, omvärdera, förlåta eller förverkliga. Vad är det som kommer upp för dig? Det är som att både livet och kroppen vill att du stannar upp, gör bokslut och orienterar dig själv mot nya mål.


Några alternativa synsätt på klimakteriet

När det kvinnliga flödet efter den sista menstruationen inte längre är inriktat på att skapa barn vänds det flödet istället inåt. Från att ha tillverkat ägg och blod vänder sig nu energin mot ditt hjärta. Vi får då tillgång till mer energi eftersom reproduktionen av ägg avtar och vi inte längre förlorar något blod. Det anser i alla fall taoisterna som menar att det är nu som du blir mer fokuserad på att växa andligt och förverkliga dig själv. Många upplever också en ny större kraft, självkänsla, ökad intuition, ett ökat lugn i sinnet och större frid i hjärtat. Det som verkligen är viktigt i livet blir tydligare.
Andra traditioner beskriver hur du i och med menopausen går in i den fullmogna kvinnans fas, där du blir den visa kvinnan som drömmer för sju generationer framåt. De ägg som inte utvecklades under din reproduktiva tid är nu potentiella ”drömspace”. Äggstockarna kallas nu de ”gyllene äggen av visdom”. Vallningarna ses som snabb energi som vill bli använd och kanaliserad. Det är nu dags att bli medskapare i ditt eget liv, för din familj och vår planet. Våra livmödrar är nu inte bara en behållare för fysiska barn utan även för olika projekt, egenskaper, idéer och drömmar. Som till exempel skönhet, kreativitet, frihet, kärlek, njutning, kunskap, kraft och helande. Vad vill din livmoder skapa eller föda fram?

Din sexualitet och klimakteriet

Det är din födslorätt att känna njutning. Du är född med förmågan att även kunna njuta av sex få orgasm och ejakulera, även efter menopausen. Om du inte upplever det så kan det bero på att du av olika anledningar tappat kontakten med din kropp, ditt kön och din sexualitet. Eller också är det bara så att du inte tagit dig tid att utforska eller skaffat den kunskap du behöver. Alla kroppar har förmågan att känna njutning på olika sätt, oavsett hur de ser ut.
Har du torra och sköra slemhinnor i vaginan är det varsamhet som gäller. Mycket och närande glidmedel eller kokosolja och långsamt inträngande. Utforska nya sätt att ha njutning, intimitet och sex på. Knipövningar kan stimulera blodflödet till vaginan och träning med stenägg (t.ex. jade, rosenquarts) kan hjälpa till att hålla slidväggarna fuktiga. Stress och utmattade binjurar kan också vara anledningen till torra slemhinnor. Så låt kroppen bli den plats för återhämtning den är ämnad att vara.
Att hålla vår sexuella livsenergi igång genererar ökad energi och hälsa. Se till att finna hur du vill njuta och hur du kan fortsätta att vara sexuell. Vare sig du har en partner eller inte. Det är ett beslut du behöver ta, det är inte något som bara uppstår ur tomma intet. Varför inte göra självnjutning till en disciplin!?

Fokus på lust och mening

Undersökningar har visat att förväntningar på och förhållningssätt till klimakteriet påverkar starkt hur det blir. Även förmågan att upprätthålla en känsla av kontinuitet genom omställningen var avgörande för kvinnors upplevelse av välbefinnande. Det verkade också vara väldigt viktigt att vara villig att släppa taget kring det som inte servar längre och orealistiska förväntningar på sig själva och sin omgivning och istället fokusera på det som ger lust och mening. En bra egenskap var också att kunna vara bekväm med att vara obekväm.

Slutsats

Klimakteriet är en naturlig process som tillsammans med din kropp och själ är på din sida och vill dig väl. Det är ingen sjukdom som behöver ”botas”. Kroppen ställer naturligt om och reproduktionshormonerna minskar. Menopausen är din guide in i nästa fas i livet. Vad behöver du göra för att stå bakom dig själv och ditt bästa? Hur kan du se din högsta potential och inte lura universum på din gåva till världen?
Och med allt detta sagt vill jag bara tillägga att det är min övertygelse att i en avslappnad kropp, där andningen når hela vägen in, där får sinnet frid. Det är i stillheten som svaren finns och där som dina nya drömmar kan få ny fart och riktning i samklang med ditt hjärtas längtan! Vilket i sin tur skapar de bästa förutsättningar för en övergång i balans, visdom och skönhet.  :-)

Lyssna på – Klimateriepodden avsnitt 59 – Åsa Melin intervjuar mig – Ökad livsenergi och rikare sexliv!

Mer detaljer hittar du i böckerna Mannens Tao och Kvinnans Tao.
Även om mannens klimakterie – Andropausen i Mannens Tao.

Kommentera gärna nedan och beskriv dina erfarenheter eller frågor kring menopausen, klimakteriet och övergångsåldern!

Postat i Hormonbalans, Kvinnans Tao, Menopausen
Inga kommentarer »

oktober 28, 2016

Homonbalans och ditt medvetna sinne!

Vårt medvetna sinne är överordnat allt
En fråga som länge diskuterats är om vi styrs mest av arvet eller miljön. Forskning om cellen de senaste åren har visat att omvärldsmiljön påverkar cellens beteende. Nervsystemets celler är experter på att via våra sinnen avläsa vår omgivning. Det innebär att vi inte är offer för våra gener, utan att vi har möjlighet att själva styra över vårt öde. Eninreleende_färgnyy gen kan inte slå av och på sig själv, den impulsen eller intelligensen kommer från omvärlden. I sin intressanta och klargörande bok ”Tro, dogmer och biologi” menar Bruce H. Lipton till och med att cellerna inte bara lär oss om livets mekanismer utan att de även visar oss hur vi kan göra för att leva rika och fullvärdiga liv. Han menar att det inte är våra hormoner och signalsubstanser som kontrollerar kroppen och sinnets funktioner med hjälp av gener, utan att det är våra övertygelser och trossatser som styr alltihop. Vårt medvetna sinne är överordnat allt. ”Hormonerna” behöver alltså inte vara en osynlig kraft som ligger på lur och väntar på att ta över oss.

Din attityd är allt
Ett talesätt säger att allt handlar om din attityd. Din attityd avgör hur du ser på olika saker i livet och för din förmåga att ta till dig nya idéer och tankar. Du kan inte ändra din historia men både du själv och din attityd går att förändra. De tankar, känslor och förnimmelser du matar dig själv med är lika viktiga som det du stoppar i dig via munnen. Och kanske är det stress, skuld, oärlighet, girighet och brist på tilllit som ”förfiftar” dig mest. Så något av det viktigaste du kan göra i livet är att bli medveten om vad du tänker och vilken verklighet de tankarna skapar samt lära dig att välja andra tankar. Dina tankar påverkar din biokemi och därmed ditt hormonsystem och dina känslor. Din största fiende gömmer sig alltså inuti ditt eget huvud.

Avsikt från hjärtat, inte huvudet
Det är lätt att ändra eller skapa en känsla eller en sinnesstämning. Det räcker oftast med god vilja och en tanke. Utmaningen ligger i att skapa en inställning som är hållbar i längden. En stabil attityd som är i överensstämmelse med ditt hjärtas önskan och avsikt.

För att en avsikt eller intention ska ha kraft behöver den vara i harmoni med hela dig och grundad i din kropp och din känsla. Alla starka intentioner kommer från hjärtat. De kan inte tänkas fram från huvudet, då blir din avsikt bara halvhjärtad.

Hjärtats intelligens
Forskning har även visat hur känslor påverkar biokemin i kroppen. På ”the heart math institute” i Kalifornien har de försökt bevisa hjärtats intelligens, ett faktum många ursprungliga kulturer länge har pekat på. De har bland annat sett att vi bara genom att byta fokus från huvudet till hjärtat kan ändra vår attityd och öka flödet av välbefinnandehormoner och minska stresshormonerna radikalt.

Testa om det fungerar genom att titta på en konflikt du har i ditt liv, i ditt inre, eller något som utspelas i dina relationer, i det yttre. Betrakta konflikten från de två olika perspektiven. Först från huvudet, förnuftets centrum och sedan från hjärtat, medkänslans centrum. På vilket sätt ändras din syn och inställning till konflikten? Hur förändras din känsla? Många tycker att det här låter alldeles för enkelt för a vara sant. Prova och se om det funkar för dig.

Övning Hjärtats intelligens:irene
1. Sätt dig bekvämt och tag några djupa andetag.
2. Vänd din uppmärksamhet inåt. Slappna av i både sinnet och kroppen och vila in i dig själv.
3. Låt en konflikt du har komma till dig.
4. Titta på och analysera konflikten från huvudet.
5. Låt sedan ditt medvetande och andning sjunka in i ditt hjärta.
6. Titta på konflikten och känn från ditt hjärta.
7. Bli medveten hur din syn och inställning till konflikten ändras från de olika perspektiven?
8. Lägg dina händer nedanför naveln och andas ner i ditt centrum.
9. Låt dina insikter integreras och tacka dig själv!

Och med allt detta sagt vill jag bara tillägga att det är min övertygelse att i en avslappnad kropp, där andningen går hela vägen in, där får sinnet frid. Det är också där som dina nya tankar och avsikter kan få ny fart och riktning i samklang med ditt hjärtas längtan! Vilket i sin tur skapar de bästa förutsättningar för både din hormonbalans och ditt liv! :-)

Mer detaljer hittar du förstås i böckerna Mannens Tao och Kvinnans Tao.

Allt gott till dig och tänk på vad du tänker!

Postat i Hormonbalans, Kvinnans Tao, Mannens Tao, Tankens kraft
Inga kommentarer »

oktober 2, 2016

Qi-muskeln – den viktigaste av dem alla!

Vill du uppleva ett rikare sexliv, förhöjd lust och njutning? Genom att lära sig slappna av i bäckenbotten och använda sina muskler mer medvetet ökar du dina förutsättningar för ökad vitalitet och livsglädje! Detta gäller både män ochKT anatomi framifrån kvinnor! Qi-muskeln, eller Orgasm-muskeln, som Tao också kallar våra bäckenbottenmuskler, är mycket viktiga att träna, för såväl spänstighet som avslappning. Både en för spänd och för slapp kan skapa obalanser.

Varför blir bäckenbotten obalanserad?
Det kan vara tidigare trauman eller övergrepp som lämnat spår. De flesta av oss har någon gång gjort eller blivit utsatta för något vi inte velat eller blivit tillrättavisade på ett sätt som fyllt oss med skam. Då har vi en tendens att överge oss själva och kroppen för att skydda oss mot den obehagliga känslan. Stress gör oss omedvetna och all energi åker upp i halsgropen. Oro över att inte räcka till och inte hinna med gör att vi förlorar kontakten med kroppen. Det blir allt svårare att finna vila och återhämtning. Stresshormoner påverkar även våra könshormoner mycket negativt. Även prestationskrav och försök att pressa fram en orgasm för kvinnor eller hålla tillbaka utlösningen för mannen är vanliga anledningar. Andra orsaker är klimakteriet, övervikt, olust, graviditet, dålig hållning eller stillasittande.

Kan knipövningar hjälpa?
Det går att stärka sin bäckenbotten och öka känslan i sitt kön. När du medvetet återknyter kontakten vaknar lust till liv och vitalitet börjar flöda. Det ger en känsla av att komma hem igen till den trygghet och tillit det innebär att vara grundad i sin kropp och självkänsla.
Kvinnor upplever ofta en djup känsla av glädje och kärlek när könet väcks till sin fulla potential. Att återerövra förmågan till orgasm ger en stark känsla av tillfredsställelse. Självkärlek och en tacksamhet för den egna kroppen brukar komma på köpet.
När män börjar slappna av och använda sina muskler mer medvetet kan de börja bygga sin orgasmiska energi och därmed njuta mer. Det har även visat sig att bäckenbottenträning kan öka mäns uthållighet i älskogen. Läs mer på blogg om hur bäckenbottenträning hjälpt män hindra tidig utlösning! Men väldigt många män är väldigt spända, så ta reda på hur din förmåga att slappna av är. Det kan även hjälpa din prostata att må bättre.

Effekter Ju mer du kan slappna av och öppna upp under träningen desto mer ökar tillgången till din livsenergi och din förmåga till njutning. Andningen går hela vägen in och djup grundning i kroppen och ökad självkänsla tar plats. Efterhand kan både män och kvinnor träna sig på att kultivera sitt sexuella flöde och rikta den orgasmiska känslan ut i kroppen. Ett avslappnat, nyfiket och oskuldsfullt förhållningssätt är det bästa, där du kan tillåta dig ta emot livsenergin och ge dig hän.
Enligt Tao är bäckenbottens Qi-muskler de viktigaste vi har och de harmoniserar alla de övriga musklerna i kroppen. De är även ”golvet” och ger stöd till alla våra inre organ i buken.

Testimonias
Några kommentarer från främst kvinnor som tränat sin bäckenbotten med knip och/eller jadeägg:
* Jag hade inte haft sex på många år, varken med mig själv eller någon annan. Började med knipövningar och sedan jadeägg träning. Och ojojoj, inte visste jag att det kunde kännas såhär och att jag hade så mycket energi i de nedre regionerna! :-)
* Jag har använt mitt jadeägg i snart ett år och jag är fascinerad över hur min yoni har ”vaknat”. Är mer intuitiv, avslappnad och accepterande till det jag möter i livet.
* Att träna regelbundet har definitivt ökat min orgasmiska potential och gjort mig mer nyfiken på området i bäckenbotten. Är ganska säker på att det även gynnat mitt immunförsvar och hjälpt mig minska svamp i underlivet.

FAKTA
Bäckenbotten består av en grupp muskler som bland annat omsluter slidan eller penis, urinröret och ändtarmen och bidrar till att stödja dessa organ. De gör det möjligt att kontrollera urinblåsa och tarm. Många är inte medvetna om hur viktiga de är för hälsan, välbefinnande och samliv. pc_front _mannen_rgb

Undersökningar har visat:
9 av 10 kvinnor har spänningar i underlivet
20-30 % av kvinnorna har aldrig fått eller får sällan orgasm
10 % av männen upplever problem med tidig utlösning
10 % av männen drabbas någon gång av prostatit. 90 % är ickebakteriell, s.k. kronisk bäckenbottensmärta, vilken ofta kan bero på spända bäckenbottenmuskler

Symtom på inkontinens
Symtom kan börja med att du läcker när du nyser eller anstränger dig. Du är ofta kissnödig, även om du nyss kissat, har svårt att kissa eller kissar skvättar. OBS! Sök vård om du känner dig orolig och besvären inte går över med träning.

TESTA DIN STATUS PÅ QI-MSKLERNA
Både män och kvinnor:
Kan du stoppa strålen genom att knipa när du kissar? Om inte kan den vara försvagad.

Test för kvinnor:
Fingertest: För upp ett finger en bit upp i slidan. Använd olja eller glidmedel om det behövs.
Krama om fingret med dina muskler och bedöm hur det känns?
Kan inte krama = svag
Kan krama = spänstig
Får inte in fingret = spänd

Test för män:
Kolla i en spegel att basen på penis rör sig upp emot magen och att pungen höjer sig när du kniper. Annars = svag.

Att musklerna känns svaga kan också bero på okunskap eller omedvetenhet om hur du använder dina muskler. Då handlar det om att lära sig att få fatt på dem. Här kommer en övning!

ENKEL KNIPÖVNING FÖR STYRKA OCH AVSLAPPNING:
* Börja med att andas ner i ditt centrum, nedanför bakom naveln. Fyll hela ditt centrum, känn att andningen når ända bak i ryggen och till binjurarna. Var närvarande i kroppen och rikta uppmärksamheten mot bäckenbotten.
* Knip sedan i 5 sekunder och slappna av i 5 sekunder (det är som sagt lika viktigt att slappna av som att knipa).
Gör 10 knip 3 ggr om dagen. Öka antal efter hand.

Mål: 30 knip per session per dag, fem dagar i veckan tills du är stark.
Sedan kan du börja träna uthållighet, medvetenhet och känslighet!

Mer detaljer hittar du förstås i böckerna Mannens Tao och Kvinnans Tao.

Hoppas detta har inspirerat och Lycka till med Din träning!

Postat i Kvinnans Tao, Mannens Tao, Qi-muskeln
Inga kommentarer »

juni 27, 2016

Så här får mannen multipla orgasmer!

Även mannen har oanade sexuella förmågor och kan öka sin kapacitet till njutning. Genom att träna sin uthållighet och förmåga att slappna av kan han nå nya njutbara höjder. Precis som kvinnan kan mannen bli multiorgastisk. Det säger Irene Andersson, Bodycoach, som i dagarna lanserar en ljudboksupplaga av ”Mannens tao – vägen till lycka, potens och livskraft!” där hon blandar taoistisk filosofi och moderna teorier.

En bok uteslutande om mannens sexualitetMT web skugga
- Det är befriande och angeläget att läsa en bok som främst handlar om mannens sexualitet, säger Irene. Vi har många gånger exempelvis fått ta del av kvinnan och hennes möjligheter till multipla orgasmer men den här boken riktar sig till män som vill utforska sig själva och få en bredare syn på sin egen sexualitet. Men självklart kan boken också läsas av kvinnor som vill lära sig mer om mannen, fortsätter hon.

Det handlar inte bara om prestation
Mycket av det som finns tillgängligt kring sexualitet idag ofta handlar om prestation för mannens del, menar Irene. Därför har hon intervjuat och samtalat med män om deras erfarenheter kring sexualitet, hälsa och vad det innebär att vara man idag, vilket tas upp i boken.

Slutligen ger Irene sina fem bästa tips om hur mannen kan uppnå multipla orgasmer:

FEM RÅD TILL MÄN SOM VILL NJUTA MER

1. Byt fokus från utåt till inåt. Meditera, känn din kropp inifrån.
2. Träna dig på att slappna av i hela kroppen. Använd andningen.
3. Släpp fokus på orgasm och utlösning och fokusera på här och nu istället.
4. Bli en mästare på att guida den orgasmiska känslan ut i kroppen.
5. Se till att ha vältränade bäckenbottenmuskler, som även kan slappna av.

Detta är en pressrelease för ”Mannens Tao MP3-BOK” från mynewsdesk. Text skapad med hjälp av Ann Klefbohm, Digital Marknadsförare! Tack! 

Postat i Mannens Tao
Inga kommentarer »

juni 21, 2016

Våra kroppar vet hur de ska njuta bara vi tillåter det!

Det börjar med en titt inåt
- Tips för ett bra sexliv handlar ofta om grejer vi ska göra där ute. Nya ställen, nya ställningar eller nya hjälpmedel. Det kan ge en kick för stunden, visst, men sedan då?

Irene Andersson, qigonglärare för kvinnor och författare till boken Kvinnans Tao, höll en workshop på tantrafestivalen om hur kvinnor kan få mer kraft och glädje i livet genom sin sexuella energi. Hon talade om kvinnokroppens erotiska zoner och flöden och om den kvinnliga essensen, hur vi kan bejaka det naturligt kvinnliga. Kunskaperna är urgamla, hämtade ur den kinesiska taoistiska filosofin. Där, liksom i andra andliga traditioner såsom tantra och schamanism, är sexualitet en neutral och självklar källa till livskraft. Skambeläggningen som vi dras med i vårt samhälle är en sorglig historia.

- Med hjälp av de gamla visdomarna guidas vi tillbaka vår självklara njutning. När vi vänder oss inåt och känner vår kropp inifrån blir den mer mottaglig, den öppnar sig, säger hon.stralakraft_trosa2_web-247x300

Vi kan öka energin i vårt system genom att tänka oss att vi drar andetagen till olika kroppsdelar, till exempel uppför ryggraden. Det handlar alltså främst om att meditera och bli medvetet närvarande i våra kroppar. På detta sätt kommer en avslappning och i den kan vi låta orgasmen komma till oss i stället för att jaga den med ett ivrigt gnuggande.

- Jag tycker det är sorgligt att jag själv och många, många andra inte fått lära oss från början att allt vi behöver göra egentligen är att slappna av, säger hon.

Det handlar om att bejaka det genuint kvinnliga och öppna upp för att ta emot snarare än att gå ut och hämta något. Ajaj, här kanske den självständiga, jämlika kvinnan kan känna sig utmanad. Irene är van att bemöta invändningarna.

- Det finns ingen motsättning över huvudtaget mellan att ha samma lön eller dela på praktiska sysslor i hemmet och att möta mannen i det sexuella genom att vara mottaglig för honom, säger hon.

När mannen blir välkomnad i och omsluten av det kvinnliga och öppna känner han sig hemma och mötet blir viktigare än orgasmen. Njutningen blir både starkare och varar längre för båda. För en singelkvinna som vill träffa en man gäller samma sak, att visa att hon är mottaglig. Även här kan kvinnor känna sig obekväma, de tror att de ska visa sig svaga så att mannen kan få vara stark, typ.

- Svaret är att kvinnans väsen är mycket starkt. Det handlar om att vara närvarande, stå stadigt med öppet hjärta och möta hans blick, säger Irene. Kvinnan själv ansvarar för att sätta gränser. I en medveten närvaro kan hon bättre känna vad hon vill och agera därefter.

Brösten är viktiga för njutningen. Härifrån öppnar kvinnan upp, det finns en direkt koppling till både hjärnan och könet. I en guidad meditation på workshopen ägnade vi oss åt dem, våra egna alltså. Höll om dem och kände dem inifrån. Det kändes nytt, sa någon, och ändå naturligt. Precis som den sexuella njutningen alltid borde få vara.
Text: Anna Geiden

TRE RÅD TILL EN KVINNA SOM VILL NJUTA MER

1. Byt fokus från utåt till inåt. Meditera, känn din kropp inifrån.

2. Slappna av så kommer orgasmen naturligt. Använd andningen.

3. Öva på att vara i nuet. I medveten närvaro är du naturligt kvinnlig.

Konsten att leva och njuta i sin kropp är något vi alla kan träna oss på!

Postat i Kroppen vet!, Kvinnans Tao
Inga kommentarer »

oktober 18, 2015

Vår tids Vagina – oredan där nere!?

Kan det verkligen vara så, att vi behöver ta reda på ”oredan där nere”? Åsikterna om hur kvinnors könsorgan bör se ut varierar över tid och platser. Varifrån kommer alla skönhetsideal och estetiska föreställningar? I urplays dokumentär ”Vår tids Vagina” belyses vulvans utseende ur olika perspektiv, sexologer, fotografer, plastikkirurger m.fl. berättar.

Skönhetsoperationer av kvinnors kön ökar
Man menar att en av anledningarna till att allt fler tjejer och kvinnor vill skönhetsoperera sig ”där nere” beror på att rakade kön gör könsdelarna mer synliga och att man genom porr får en ensidig bild av det kvinnliga könet. omslag_2016_kv_taoUndersökningar har visat att porrtittande blir både vanligare och går allt lägre ner i åldrarna i och med lättillgängligheten på nätet.

Njutning handlar inte om utseende
Alla kvinnokön ser, precis som mannens könsorgan, olika ut. Vi är olika djupa och breda, färg och form varierar och klitorishuvudet sitter olika långt från öppningen. Precis som pungen och testiklarna kan både de yttre och inre blygdläpparna variera i storlek och en kan hänga ner mer än den andra. Vi ser alla likadana, men ändå olika ut. Detta är helt naturligt! Precis som vi har olika uttryck, preferenser och läggningar.

Tack och lov finns det gammal visdom och modern forskning som uppmuntrar oss att bejaka och acceptera oss själva precis som vi är. Att vi är här för att förvalta det som är oss givet. Sann njutning eller förmåga till kärlek handlar inte om utseende eller hur stora dina blygdläppar är utan om en inre känsla och närvaro!

Se dokumentären ”Vår tids Vagina” här!

I boken ”Kvinnans Tao” kan du läsa mer om ny forskning kring kvinnans anatomi och erotiska zoner såväl som taoistisk visdom. Beställ boken här!

”Kvinnans Tao” finns även att låna på flera bibliotek! 

Postat i Kvinnans Tao
Inga kommentarer »

december 2, 2014

Polarisera och tänd gnistan i gamla (och nya) relationer!

För att attraktion mellan två personer ska uppstå krävs det en viss polarisering. Det är som en magnetisk osynlig kraft.

Äldre tanketraditioner beskriver vår verklighet i motsatser, vilka är verkliga egenskaper och kvaliteter inom oss. Ljus och mörker, aktivitet och vila, plus och minus, göra och vara, intellekt och känsla, logisk och ologisk, maskulin och feminin. Detta speglas även i våra hjärnhalvor, där den högra står för kreativiteten och den vänstra för logiken. Vi behöver tillgång till både och. Enligt Tao har vi även olika poler inom oss som spelar roll för hur vi samspelar sexuellt och håller gnistan levande. Dessa kan vara viktiga att känna till för att skapa ett balanserat sexliv där polerna kan dansa med varandra.

Plus- och minuspoler på olika ställen
Tao menar att kvinnan har sin pluspol (aktiva pol) i hjärtat och sin minuspol (receptiva pol) i könet medan det hos mannen är tvärt om. Detta innebär att kvinnan ger från hjärtat och tar emot i könet och mannen ger med sitt kön och tar emot i hjärtat. I praktiken betyder det att kvinnan behöver känna kärlek, intimitet och kontakt först och gärna få beröring av brösten för att kärleksgångarna i skötet ska öppna sig. För mannen betyder det att sexuell upphetsning och beröring av hans kön väcker hans intresse och öppnar sedan hans hjärta och kärleksfullhet.

[fvplayer src="http://youtu.be/mm2LCaYF6kk"]

Poler i obalans
Dessa poler hamnar dock ibland i obalans och män kan då tycka att kvinnor är känslomässigt krävande när de vill ha kontakt och kvinnor kan känna sig hotade när de upplever att män bara vill ha sex. Såväl man som kvinna behöver ha kontakt med både sin sexualitet och sina känslor för att ha balans och kunna mötas på ett harmoniskt sätt. Annars tenderar vi att antingen dyrka eller fördöma.

Ibland har vi skiftat poler helt. Exempel på det är en kvinna som bara är fokuserad på aktivitet och på att få orgasm. Hur är din balans mellan att ge och ta emot? Om du är kvinna kan du prova att vara mer receptiv och slappna av helt och bara ta emot under älskogen. Att vara mottaglig betyder att också vara receptiv till din kreativitet och följa din spontana intuition. Många mäns högsta önskan är att bli helt mottagna och accepterade av sin kvinna.

Kvinnor idag är ofta målmedvetna och har lärt sig att hand om sig själva mycket bra. En del män blir då osäkra och kan ha svårt att ta för sig och vara bestämda i sin relation, men många kvinnor längtar efter män som vet vad de vill. Så tveka inte att som man bli mer bestämd och ta för dig, naturligtvis med lyhördhet, men ändå tydlig i ditt sätt att visa vad du vill. Kan du dessutom vara mer närvarande i din kropp och ge uppskattning och kravlös beröring och skapa en trygg kontakt med din kvinna så är mycket vunnet.

En man som ensidigt bara söker ejakulation och orgasm, utan förmåga till känslomässig anknytning är lika halv och ofullbordad som en kvinna som bara söker närhet utan förmåga till sexuell hängivelse. Därför behöver kvinnor balansera sina känslor, tycka om sin kropp och återerövra förmågan till orgasm. Männen i sin tur behöver förlänga sin förmåga till njutning och återerövra kontakten med sina känslor.

Vägen till balans
Det enklaste sättet att sätta fart på gnistan är att kommunicera och berätta för varandra vad ni längtar efter och sedan prova olika vägar dit. Det kan vara väl värt att släppa på kontrollen och prova olika roller eller nya sätt att mötas på. Första steget på vägen dit är att ta reda på hur det ser ut i ditt liv. Vilka roller brukar du fastna i? Har du svårt att knyta an och visa kärlek? Har du svårt att ge dig hän sexuellt? Vad är det som är viktigt för dig och vad längtar du efter? Vad behöver du för att komma vidare och ta nästa steg?

Vi behöver förstå och lära oss mycket mer om oss själva och varandra och acceptera både våra likheter och olikheter. Det är dags att hitta hållbara lösningar och göra slut på kriget mellan könen.

Få mer tips i Kvinnans Tao och Mannens Tao eller e-kurs för kvinnor som vill leva och njuta i sin kropp.

Se ytterligare av intervjun med Irene: Bli en bättre älskare!

Hur tänker du? Skriv gärna och berätta i kommentarsfältet nedan!

Postat i Polarisering
Inga kommentarer »

oktober 14, 2014

Finns inte G-punkten?

Finns inte G-punkten?

I dagarna kom ny forskning som ”bevisade” att G-punkten inte finns.
Det var i alla fall vad nyheterna basunerade ut. Men om du läser hela artikeln så är det bättre upp.

Hela området – klitoris, urinröret och vaginan är en komplex erogen zon!

Emmanuele A. Jannini (professor i endokrinologi och sexologi vid Tor Vergata-universitetet i Rom) presenterade sina ”nya” rön i Nature Reviews Urology.

- Det finns ett mycket komplext område som samverkar under en orgasm vid penetration: klitoris, dess inre rötter, urinröret och slidan.  Jannini föreslår därför att man i vetenskapliga sammanhang byter namn från G-punkt till CUV-complex (clitourethrovaginal complex). På svenska blir det KUV = Klitoris-Urinrör-Vagina komplexet.

Att G-punkten inte är en punkt utan snarare ett område som är kopplat till den kvinnliga prostatan (körtlar som sitter runt urinröret) och hela klitoriskroppen är ungefär vad jag också kommer fram till i boken ”Kvinnans Tao”. Mannens prostata är en erogen zon så varför skulle inte kvinnans prostata vara det? De är dessutom uppbyggda av samma typ av körtlar.

Jakten kan fortsätta!
Så jakten på G-zonen, och eventuella andra zoner, kan definitivt fortsätta. Faktum är att många kvinnor har beskrivit och upplever att det visst finns ett område som är känsligare ungefär där G-zonen sägs existera. Det finns dock många erogena zoner på kvinnokroppen att upptäcka och en del menar att det är själen som är den största erogena zonen. I detta utforskande är det viktigt att inte låta vetenskapen begränsa vad som är möjligt eller inte.

Kvinnans njutning och sexualitet är och förblir en ständig källa till fascination och mystik, och det är upp till var och en av oss att gå tillbaka med vår uppmärksamhet till vår egen kropp, hon behöver inte någon vetenskaplig validering av hennes unika njutningsförmågor.

Om du vill lära dig mer om G-zonen, A-zonen, den kvinnliga prostatan och kvinnans sexualitet, då är min bok ”Kvinnans Tao: Vägen till glädje, njutning och livsenergi” ett bra ställe att börja på. Västerländsk forskning vävs samman med österländsk visdom. Beställ boken här!

Länk till artikeln med Emmanuele A. Jannini:

 

Postat i G-punkten, Kvinnans Tao, Kvinnlig ejakulation
1 Kommentar »

maj 15, 2014

Förlänga förmågan till njutning – är det värt besväret?

För några dagar sedan hade jag det första föredraget om bara Mannens Tao. Undrar varför det känns mycket mera utmanande än att prata om Kvinnans Tao? Är det för att jag är kvinna, är det för att det är fler män i publiken, eller är det helt enkelt för att vi alla är ovana att tala om den manliga sexualiteten? I vilket fall blev det en finstämd och givande kväll med många intressanta inlägg.

Ett av Taos viktigaste budskap när det gäller den manliga sexualiteten är att mannen bör träna sig i att hålla tillbaka utlösningen eller åtminstone förlänga sin förmåga till njutning. Flera män kunde vittna om att detta verkligen är något att sträva efter och har flera fördelar för båda parter. Du kan hålla på längre och njutningen blir intensivare när du bygger upp energin över tid. En av mina qigong lärare brukade uttrycka det såhär: Alla män vill vara sexiga och går på gym och tränar sina biceps, vore det inte mer naturligt att träna sitt kön istället!? Lär dig förlänga njutningen genom ”Mannens Tao”!
Tack alla ni som kom till Ursprånget.

MT 13:5 ursprånget

Postat i Mannens Tao, Stoppa utlösningen
Inga kommentarer »

april 30, 2014

Nu har forskningen äntligen kommit ikapp om hur män kan hindra tidig utlösning!


Nu har forskningen äntligen kommit ikapp om hur män kan hindra tidig utlösning!
På en urologkonferens i Stockholm visar ett italienskt forskarteam i dagarna nya hoppfulla resultat för alla män som lider av för tidig utlösning. När de tränade sin bäckenbotten genom knipövningar ökade den genomsnittliga samlagstiden från 32 sekunder till 146 sekunder. En ökning med över 4 ggr! Undersökningen pågick 12 veckor.
Detta är vad Tao har vetat i årtusenden! Genom att träna dina bäckenbottenmuskler kan du förlänga din förmåga till njutning. Män kan lära sig att hålla tillbaka sin utlösning genom att medvetet träna knipmuskeln, eller orgasm-muskeln, som Tao kallar den ibland! Läs hela artikeln HÄR!
Lär dig förlänga din förmåga till njutning genom Manens Tao!

Postat i Mannens Tao, Tidig utlösning
Inga kommentarer »